Samlekummene er produsert i PE, og har en diameter på 1200 mm, med kapasitet opp til 22 kollektorer, forklarer anleggsleder Jan Olav Asbjørnhus. Foto: Odd Borgestrand

Miljøvennlig energi til idrettshøgskolen

Tre borerigger fra Båsum Boring jobber seg meter for meter ned i berggrunnen ved Norges Idrettshøgskole på Sogn i Oslo. Her skal det etableres en energipark for levering av varmeenergi til nye varmepumper ved den kjente skolen.

Anleggslederne Jan Olav Asbjørnhus har ansvaret for rør, mens anleggsleder Bjørn Kristian Varild tar seg av boringen. Totalt 12 medarbeidere fra Båsum Boring er involvert i prosjektet, som vil pågå fram til 1.desember.

Oppdragsgiver Statsbygg har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å gjennomføre detaljprosjektering og rehabilitering av totalt 16.650 kvadratmeter bygningsmasse ved Norges Idrettshøgskole. Det skal i tillegg også føres opp et nybygg på 800 kvadratmeter.
Målet med prosjektet er ei generell rehabilitering, ombygging og oppdatering av NIHs eldste bygningsmasse, som omfatter gymbyggene, sentralbygget og svømmehallen.
Det er en klar ambisjon å heve den tekniske standarden, bedre energieffektiviteten, funksjonaliteten og tilgjengeligheten opp til dagens standard.  Den totale kostnadsrammen for hele prosjektet er på 851,5 millioner kroner. Båsum Borings andel er på 14,2 millioner kroner.
Prosjektet er det første store rehabiliteringsprosjektet i Statsbygg som tar i bruk BIM-teknologien helt fra oppstarten av prosjekteringa. Teknologien skal legge til rette for bedre tverrfaglig kvalitetssikring, mer nøyaktig prosjektering og bedre samhandling i prosjekteringen.
Statsbygg står selv for prosjektledelse, mens ÅF Advansia AS er byggeledere. Rådgivende ingeniører for bygg er Olav Nilsen AS, mens Moe AS er rådgivende for VVS-delen, og ETC AS har ansvar for elektro. Generalentreprenør er BundeBygg AS.

Etablerer energipark
Det er i forbindelse med dette store prosjektet Båsum Boring vant totalentreprisen på etablering av energiparken, slik at skolen kan få en miljøvennlig og energibesparende oppvarming og kjøling på hele anlegget.
-Samarbeid og samhandling med de øvrige entreprenørene og aktørene er viktig for å sikre en god og trygg framdrift i prosjektet, understreker prosjektleder Nils Hanstad i Båsum Boring.

Totalentreprisen innebærer prosjektering, boring, bygging og etablering av energiparken, for utskifting av varmepumpene ved Norges Idrettshøgskole. Brønnparken er på totalt 97 brønner. Hver brønn er på 300 meters dybde. I tillegg til brønnboringa står Båsum også ansvarlig for etablering av grøfter, rør og samlekummer, og benytter egne medarbeidere til hele prosjektet i tillegg til noen få innleide spesialarbeidere.
Grøntarealet ved Idrettshøgskolen benyttes både av skolen og flere lokale idrettsklubber. Dette arealet skal overleveres 1.november.

Vann i fjellet
Anleggsleder Bjørn Kristian Varild legger ikke skjul på at det er en utfordrende jobb å bore seg ned til 300 meters dybde i dette prosjektet.  Den største utfordringen er de store vannårene som ligger på mellom 90 og 105 meters dyp.  Totalt må det pumpes opp 10 kubikkmeter med vann fra hvert hull.
Dette øker boretiden på hver brønn.  Vannet samles i en container og det meste slippes tilbake til grunnen, som heldigvis er mottakelig for mye vann.
Vi må benytte mye luftkapasitet på å løfte vannet opp fra brønnen. Den kapasiteten skulle egentlig vært benyttet til å øke trykket på hammeren og ned i berget, forklarer anleggsleder Bjørn Kristian Varild.
Avstanden mellom hvert borehull er på 20 meter, og på den ytterste rekka bores brønnene i en vinkel inn mot senter på 15 grader. Dette for å konsentrere brønnfeltet mest mulig, og dermed også redusere forbruket av rør i bakken.

Miljøvennlig i 100 år
Energiparken vil dekke behovet til bygningsmassen ved NIH, inkludert den store svømmehallen.  -Målet for oss er å levere miljøvennlig og sikker energi som skal vare i minst 100 år, sier anleggsleder Jan Olav Asbjørnhus. Det betyr at skolen kan fase ut elkjeler og oljekjeler som benyttes i dag.
Energibrønner bores i to faser. Først bores gjennom løsmasser med stål fôringsrør. Dette kalles for Odex-boring, og stålrøret på 168 mm forankres 1-2 meter ned i fast fjell, der det etableres en bentonitt tetting.
Boringen i fjell gjennomføres med en annen type borkrone på 140 mm, og føres i dette tilfellet ned til 300 meters dybde ved hjelp av gjengede stål borstenger. Disse har en lengde på tre meter. Ved avsluttet boring vaskes hullet nøye, og en kollektor med bunnlodd og kjølemedie senkes i hullet.

Store leveranser
Rørene og som benyttes i dette prosjektet er utelukkende PE-rør. Total rørmengde, inkludert kollektorer, er svimlende 66.000 meter, og det er firmaet Rørsystemer AS som har stått for leveransen i tøff konkurranse med flere rørleverandører i inn- og utland.  Samlekummene er også produsert i PE, og levert av Fusion Sweden. Samlekummene har en diameter på 1200 mm og har kapasitet opp til 22 kollektorer, forklarer anleggsleder Jan Olav Asbjørnhus.
Nå jobbes det under høytrykk for å bli ferdig med prosjektet til avtalt tid. De store vannforekomstene i grunnen har forsinket prosjektet noe, men med økt kapasitet de neste par månedene skal dette gå bra, tror de to prosjektlederne.

Flere bilder fra prosjektet her. Fotos: Odd Borgestrand