Denne kjempen har kapasitet på gjennomboring av rør i dimensjoner fra 508 til 813 mm og opp til 80 meters lengder, avhengig av grunnforholdene. Den har en matekraft på 40 tonn og rotasjonskraften er på 5.000 Kn.

Ny kraftplugg borer seg fram i alle masser

Norges største rigg for hammerboring, finskeproduserte Geonex er på sitt første oppdrag ved Fåberg stasjon. Les mer om Båsums nyeste investering, og se video fra Fåberg.

Det hammerbores under jernbanesporene på Fåberg stasjon. Samtidig dundrer lange godstog og persontog forbi. Her er det ingen stans på veien til og fra Lillehammer. Transporten går som normalt på Dovrebanen, og det virker som lokomotivførerne ikke en gang enser byggegropene rett øst for den gamle stasjonsbygningen. Se video fra Fåberg her.

-Det er nettopp slik det skal være, sier avdelingsleder for gjennomboring, fundamentering og utblokking i Båsum Boring AS, Dag Espen Båsum. NoDig-metoden hammerboring blir benyttet nettopp for at trafikken skal gå som normalt, og under trygge omstendigheter.

Store dimensjoner
Det er folksomt ved Fåberg stasjon de siste dagene av oktober. Ingen skal ta toget, men svært mange ønsker å ta Norges største rigg for hammerboring i øyesyn. Den finske riggen av typen Geonex er på sitt første oppdrag. Den grønne kjempen har kapasitet på gjennomboring av rør i dimensjoner fra 508 til 813 mm og opp til 80 meters lengder, avhengig av grunnforholdene. Den har en matekraft på 40 tonn og rotasjonskraften er på 5.000 Kn.
-Dette er en kraftplugg sammenlignet med det utstyret vi har benyttet tidligere. Her er det snakk om en tredobling av kraften, forteller en synlig stolt Dag Espen Båsum.

Markedet kommer
Båsum Boring har bokstavelig talt rigget seg til gjennom flere år for å ha midler til denne store investeringen. Markedet for en så stor rigg er egentlig ikke på plass i Norge foreløpig, men Båsum føler seg så sikker på at markedet innen hammerboring vil vokse i takt med klimautfordringene. Det er økt etterspørsel etter etablering av overvannsrør i store dimensjoner, og derfor mente Båsum at tiden nå var inne for den betydelige millioninvesteringen.

Overvannshåndtering
Prosjektleder for utbygging av vann og avløp i Lillehammer kommune, Pål Rune Ringdal, bekrefter at behovet absolutt er til stede. Ved Fåberg stasjon etableres nettopp en ny trasè for å håndtere overvannet fra et boligområde rett nord for jernbanestasjonen på Fåberg. Dermed bores et 813 mm stål varerør de 36 meterne under jernbanetraseèn. Her trekkes et dobbeltvegget PP-rør i en dimensjon på 630 mm for å føre vannet videre ned mot Lågen.
Geonex-riggen har så stor kraft at den kan bore i alle typer masser, fra de helt løse til fjell. Ved Fåberg stasjon var det ikke mulig å gjennomføre vanlige geotekniske undersøkelser på grunn av togtrafikken. Det var forventet kombinasjonsmasser med grus og stein, men muligheten for å støte på fjell var også tilstede. Nettopp derfor ble hammerboring valgt som metode, og den nye riggen ville være i stand til å hamre seg fram gjennom de ulike massene.

-Det spesielle ved oppdraget ved Fåberg stasjon var at boringen måtte gjennomføres motstrøms på grunn av de lokale forholdene. Det måtte etableres en forholdsvis stor boregrop siden hvert av varerørene var på hele 12 meters lengde. Med så lange lengder ble det færre sveiseskjøter og dermed svært god strekkfasthet, forklarer Dag Espen Båsum. Sveiseskjøter kan lett bli det svake punktet, og da betyr det økt sikkerhet med færrest mulig sveiseskjøter, mener han.
I dette prosjektet var det en margin på 3 prosents fall, og dermed kunne Båsum gå for motstrøms boring.

Må satse på NoDig
-Vi har både jernbane og E-6 å forholde oss til ved renovering og fornying av ledningsnettet, og det er satt av en halv milliard kroner de neste årene innenfor VA-sektoren. En del av disse midlene vil nødvendigvis bli benyttet til ulike NoDig metoder som styrt boring og hammerboring, bekrefter Ringdal.
-Vi har mye å ta igjen når det gjelder ledningsnettet i kommunen, og det skal også etableres et nytt renseanlegg i nærmeste framtid. Da er det viktig for oss å vite at det er entreprenører og rådgivere som kan hjelpe oss å løse de store oppgavene vi har foran oss, mener Ringdal.
Jernbaneverket setter strenge krav til aktivitet i tilknytning til jernbanetraseer. Graving er utelukket, og det skal benyttes metoder som ikke er massefortrengende. Hammerboring og styrt boring er nettopp slike metoder. Båsum Boring AS har så langt gjennomført tre kryssinger for Lillehammer kommune der hammerboring under jernbanetraseèr er benyttet.

Klar for ildprøven
Båsums kraftplugg skal snart fraktes til Vestlandet der riggen virkelig skal få vise hva den duger til. Dette er et spektakulært prosjekt som er forberedt over flere år, med Statskraft som oppdragsgiver. –For oss passet det perfekt å få oppdragene for Lillehammer kommune til både opplæring og innkjøring av den nye riggen før den store ildprøven kommer på ny-året, sier Dag Espen Båsum. Med denne etterlengtede investeringen er vi i stand til å ta de mest krevende oppdragene her i landet, og når vi vinner nettopp den type oppdrag må vi glede oss over det, mener han.
–Nå har vi solid utstyr i tillegg til solid erfaring og kompetanse, mener han.