Velkommen til SSTT-treff om utblokking

SSTT i samarbeid med Bærum kommune og Båsum Boring AS inviterer til NoDig tematreff med utblokking av en fellesledning for spillvann og overvann og inntrekking av to nye rør. 

 Frammøte er onsdag 5.september kl. 10:00 på parkeringsplass ved Sarbuvollveien 25A på Høvik i Bærum kommune.

Bildet:  Kombinasjon av utblokking og separering gjennomføres nå i Bærum kommune, og derfor er dette en god anledning til å møtes på grøftekanten, mener SSTT. (Illustrasjonsfoto Båsum Boring)

Dette er et uformelt tematreff med varighet på om lag 2 timer, og det koster ingenting å delta. Det vil bli servert kaffe og noe enkelt å bite i ute på anlegget, og Bærum kommune og Båsum Boring AS vil informere om prosjektet.

-Ettersom vi skal være ute på anlegget, må deltakere ta med hjelm, synlighetstøy og egnet skotøy, opplyser Ellen Margrethe Jahren Randa på vegne av sekretariatet for den norske arbeidsgruppen i SSTT.

Det er ønskelig at dere melder tilbake til kontakt@sstt.no for påmelding, så vi får oversikt over hvor mange vi blir, sier hun videre.

Det aktuelle prosjektet
er i Sarbuvollveien mellom nr. 26 og 44 på Høvik i Bærum kommune. Eksisterende avløpsanlegg som skal utbedres består av 70 meter med 230 mm AF betong renovert med polyesterstrømpe i 1999 og 60 meter med 315 mm PVC anlagt i 1999.

Prosjektet er initiert etter at flere hus i området har hatt problemer med tilbakeslag fra kommunalt avløpsnett ved kraftig nedbør. For å redusere risikoen for nye tilbakeslag ønsker kommunen å øke dimensjonen på avløpsledningen, samt etablere en ny ledning parallelt som skal føre overflatevann fra terrengsluk ut i sjøen.

Spennende for entreprenøren
-Dimensjonen på de nye PE-rørene er på 355 mm og 200 mm. Dette betyr separering av en eksisterende fellesledning.  Det er første gang vi utfører denne type utblokking, og det i seg selv er god grunn til å komme på dette treffet, sier avdelingsleder Dag Espen Båsum i Båsum Boring AS. Han deltar på treffet sammen med sin far og daglige leder, Trond Båsum.

Arbeidet pågår
Av hensyn til eksisterende byggverk i traseen har kommunen valgt en alternativ anleggsmetode i motsetning til konvensjonell graving. Metoden går ut på å blokke ut den gamle avløpsledningen og trekke inn to nye rør.
Anleggsgjennomføringen pågår, og man ønsker å dele erfaringer om valgt metode, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse løses. Selv om denne invitasjonen kommer på kort varsel håper SSTT at det vil være interesse for å delta på dette treffet, som altså er i samarbeid med Bærum kommune og Båsum Boring AS.