Vann- og energibrønner

Her vises noen av brønnene Båsum har utført.

Kart med brønner alle BB - BBT