Isfri fotballbane med solenergi og billig strøm hele året

Første geotermos til fotballbane bygges nå. Se mer her.

Her bygger Båsum Boring AS et et helt spesielt energianlegg under en fotballbane. 60 energibrønner i en geotermos lagrer varme om sommeren og gir billig oppvarming om vinteren. Det vil spare eieren for flere hundre tusen kroner årlig i strømutgifter. 

Vi er på Sofiemyr, noen kilometer sør for Oslo. Her er folk fra Båsum Boring i ferd med å sette ned kollektorer i 60 nylig borede energibrønner.

Isfri fotballbane med rimelig varme fra geotermos

Tømtebanen er hjemmearenaen til Kolbotn IL. Litt ovenfor den store gressbanen ligger det som til nå har vært en steinhard grusbane. Akkurat nå er det et åpent anleggsområde, men innen 1. mai skal det være klart til å spille fotball på en ny kunstgressbane her. 

Kollektorer settes ned i energibrønn

100 meter kollektorslanger settes ned i en energibrønn. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

 

Kollektorer settes ned i energibrønn

100 meter kollektorslanger settes ned i en energibrønn. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Enda noen få dager til er det mulig å se brønnparken som gjør at nye Tømtebanen skiller seg de fleste andre idrettsarenaer i Norge: Energianlegget. 

Her bygges et helt spesielt anlegg der varme lagres nede i grunnen i den varme årstiden, og hentes opp igjen om vinteren til oppvarming av både den nye kunstgressbanen og den gamle gressbanen. Anlegget tar vare på solenergien, og gjenbruker den i den kalde årstiden. Det skal spare eieren Kolbotn IL for flere hundre tusen kroner hvert år i strømutgifter. 

Lagrer solvarme i fjellet

– Ja, dette er et varmelager. Det bruker selve fotballbanen som solfanger. Varmen fra sola lagres ned i bakken, og hentes opp om vinteren. Varmen som dyttes ned i grunnen gjør at eieren kan fyre med gunstige priser hele året, uansett hvor høyt strømprisene måtte gå. Her varmes det med “sommerpriser” hele året. 

Det sier anleggsleder Sondre Brennhovd Nævdal i Båsum Boring. Han er rørlegger, KEM-ingeniør og har en nøkkelrolle i Båsum Borings utvikling av denne typen energianlegg. 

Sondre Brennhovd Nævdal

Anleggsleder Sondre Brennhovd Nævdal. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

60 energibrønner – hver av dem 100 meter dyp – i tett formasjon danner en geotermos. Eller et gigantisk batteri, om du vil. 

– Veldig tett! Brønnene ligger bare fem meter fra hverandre, i tett formasjon. Med varme fra solfangerne under banedekket varme brønnene opp hele fjellet under her. 50-60 grader på det varmeste gjennom vår, sommer og høst. Når man bruker så langt tid på å tilføre varmen i grunnen, så kan man også hente den ut igjen over lang tid. Det gir en veldig stabil varme gjennom hele året, sier Nævdal. 

Solfangere under banen

Gressbanen får senere nytt dekke, og da skal det samtidig legges solfanger-slynger under dette dekket. I 2023 skal det bygges et nytt klubb- og servicehus til Kolbotn IL, som får solceller til strømproduksjon på taket. Med strømmen fra disse kombinert med geotermos-løsningen under kunstgressbanen skal idrettslaget i teorien holde begge banene isfrie gjennom vinteren, kun med solvarmen i termosen og strøm fra egne solceller. 

– Det er et stort anlegg, med høye investeringskostnader. Men det er ingen tvil om at det er lønnsomt på sikt. Denne vinteren har vi sett mange eksempler på idrettsanlegg som har måttet stenge pga høye strømpriser. Det vil ikke være aktuelt her, sier Sondre Brennhovd Nævdal. 

Geotermos på Tømtebanen, Sofiemyr

Brønnpark i tett geotermos-formasjon på Tømtebanen, Sofiemyr. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Energibrønner i geotermos

60 energibrønner – hver av dem 100 meter dype – i tett formasjon. De danner en geotermos til en fotballbane på Sofiemyr. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Energibrønn på Sofiemyr

Energibrønnene i geotermosen på Sofiemyr er 100 meter dype. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Klipper kollektorslange

Kollektorene er på plass i brønnen, og kuttes til riktig lengde. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Anleggseier Kolbotn IL er storfornøyd med det nye anlegget, og ser fram til å ta det i bruk. 

– Ved full og optimal drift vil kostnadene ved å holde de to banene isfrie være på 150 000 kroner pr år. Det sparer oss for flere hundre tusen kroner hvert år, sier anleggsansvarlig Einar Engerdahl i Kolbotn IL til Østlandets Blad. 

Millioner i støtte fra Enova

Med isfri bane skal klubben kunne spille toppfotball på Tømtebanen fra 2024. Uten å knekke ryggen økonomisk på strømpriser som løper løpsk. Anlegget har kostet Kolbotn IL i overkant av 10 millioner kroner. 4,5 millioner av dette har de fått i støtte fra Enova. 

– Et resultat av et veldig innovativt forprosjekt med Båsum Boring og Asplan Viak. At vi fikk så mye i støtte sier litt om hvilket nybrottsarbeid dette er. Og ikke minst at dette er et grønt og miljøvennlig energianlegg, sier Engerdahl. 

Geotermosen under det nye kunstgresset på Tømtebanen er det første anlegget i sitt slag her i landet. Det er laget et varmeanlegg med geotermos til Fjell skole i Drammen. Også det utført av Båsum Boring AS.

Tømtebanen på Sofiemyr

Den gamle grusbanen på Tømtebanen blir ny kunstgressbane. Energianlegget med geotermosen skal holde både kunstgresset og hovedbanen (bak) isfrie, med rimelig varme fra sola. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Båsum borer for idretten

Geotermos under bygging på Fjell, Drammen

Fra byggingen av geotermosen på Fjell skole i Drammen. (Foto: Asplan Viak)

Samarbeid om geotermos

Konseptet er utviklet i et godt samarbeid: 

  • Båsum Boring, utførelse
  • Asplan Viak, prosjektering
  • Eptec, leveranse av varmepumper og teknisk sentral
  • Oneco, leveranse av solceller og tilhørende styring

– Et godt fellesskap som har utviklet et genialt konsept. Dette er en type energianlegg som kan brukes på alle steder og til alle formål. Vi er veldig glade for at folk nå begynner å få øynene opp for slike løsninger, sier Sondre Brennhovd Nævdal. 

Et energianlegg med brønnpark i tett geotermos-formasjon kan også brukes på bygg. Fjell skole i Drammen er nevnt. Anlegget på Sofiemyr er det første anlegget i sitt slag tilknyttet et en fotballbane eller idrettsanlegg. Lignende anlegg er under prosjektering blant annet på skoler og aldershjem, samt på andre idrettsanlegg. 

Vil du vite mer om energianlegg med geotermos? Ta kontakt med oss. 

Båsum Boring AS
Sondre Brennhovd Nævdal
Brønn og energi
Telefon: 98861202
Epost: sondre@basum.no

Fyller væske i kollektorslangene

Kollektorslangene fylles med væske før de settes ned i brønnene. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Sondre Brennhovd Nævdal

Anleggsleder Sondre Brennhovd Nævdal. Dette er endene av solfanger-slyngene under banedekket. De kommer opp i det som blir teknisk sentral. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Logger dybde i energibrønn

Dybden logges i en av energibrønnene i geotermosen på Sofiemyr. (Foto: Praktisk Talt AS, Jørn Søderholm)

Kollektorslange CSR Solutions