Ved Eik utenfor Drammen sørget vi for solid fundamentering tett inntil jernbanelinja

Vi kan fundamentering

Fundamentering for bygg er en av våre tjenester. Tomter med vanskelige grunnforhold er ikke lenger noe problem. Vi har løsningen.

Det er en teknikk som vi benytter der det er usikker grunn for etablering av bygg. En stålkjerne kan ta opp både strekk og trykklaster.

Hvilket bruksområde?
Kan benyttes i alle typer byggprosjekter fra store bygg til vanlige bolighus og hytter, der grunnforholdene er uforutsigbare.

Uforutsigbare masser:
Kan for eksempel være oppfylte masser på dårlig grunn. Alt som har en overhengende fare for eventuell setning, blir avverget ved faste fundamenter i fjell.

Hvorfor fundamentere med stålkjerne?
Byggherre og entreprenør kan med sikkerhet si at bygget står på fjell, og at bygget er fritt for setninger i all fremtid. Med vår metode borer vi gjennom alle typer løsmasser. Deretter monteres selve belastningspelen. Små inngrep på tomten. Raskt. Erfaringsmessig er fundamentering med stålkjerner den sikreste og ofte den billigste løsningen for mindre bygg. Der bygget står fritt på peler slipper man drenering. Miljøvennlig

Din sikkerhet:
Vi har moderne utstyr og dyktige fagfolk for å kunne takle alle typer grunnforhold på en sikker og rask måte.