Frostsikring for varmepumper

Vi leverer en miljøvennlig etanolbasert kuldebærer for varmepumper

Miljøvennlig kuldebærer
HX inneholder denatuert etanol basert på fornybare råvarekilder (landbruk, skogbruk). Ved riktig bruk er HX ikke helseskadelig. Dette er råvarer som brytes fullstendig ned i naturen.

Økonomisk – prisgunstig
HX har meget god viskositet som fører til lavere kostnader ved investering i energianlegg og rørdimensjonering. God viskositet gir minimal slitasje på pumper. HX er prisgunstig i forhold til andre kuldebærere.

Gir trygghet
Arcus har levert etanolbaserte produkter til industrien siden 1955. Vår akkrediterte laboratorium sørger for kvalitetskontroll. Ønskes analysebevis med produktet, sendes dette ut på forespørsel. Vi er ISO 9002 sertifisert og har høy leveringsdyktighet på alle våre produkter.

Bruksområde
Egner seg like godt i små eneboliger som i større industrianlegg. HX 35 passer godt til sekundærkretsen i energianlegg.

Referanseanlegg:
120 000 l – Avantor 20 000 l – Rutebilplata, Hønefoss 8 000 l – Rove Gård, Holmestrand

Produktvarianter
HX24
Ferdig til bruk. Frostsikret til – 10° C med flammepunkt på 33° C. Passer i både primær- og sekundærkretsen i energianlegg.
HMS-DATABLAD 

Ferdig til bruk. Frostsikret til – 17,5° C med flammepunkt på 27° C. Passer i sekundærkretsen i energianlegg.

HX 95
HX levert i ublandet tilstand med flammepunkt på 17° C. Frostsikres i henhold til eget ønske etter frostsikringstabell.

Forpakningsinformasjon
HX 35
Kuldebærer for varmepumper og kjøleanlegg
HX er et ferdigblandet etanolbasert produkt beregnet for kuldebærer i sekundærkretsen i varmepumpesystemer og kjøleanlegg
HMS-DATABLAD

Innhold
HX35 inneholder blåfarget denaturert etanol med alkoholstyrke 35 % (vol.) Produktet benyttes ufortynnet. HX35 er frostsikret til –17,5° C med flammepunkt på 27° C.

Brukervennlig
Alle HX produkter er tilsatt farge for at brukeren enkelt skal kunne se at blandingen er homogen. Arcus har utviklet et eget apparatur for branjsen som enkelt måler frostsikring.

Miljø og sikkerhet
HX 35 inneholder denaturert fermentert etanol basert på fornybare råvarekilder (landbruk, skog). Ved riktig bruk er produktet ikke helseskadelig og det er raskt biologisk nedbrytbart. Etanol har ikke sensibiliserende (allergifremkallende) egenskaper.

Spesifikasjoner
Konsentrasjon 35 % (vol.)
Tetthet 0,955 kg/dm3
Flammepunkt 27° C
Kokepunkt 83,7° C
Frysepunkt –17,5° C

Andre datablader:
Datablad – Brineol
HX – Tabeller tekniske data
HX – Brosjyre kuldebærere