Jan Olav Asbjørnhus med rør til energiparken.

Båsum Idrettshøgskolen 009 – Kopi

Jan Olav Asbjørnhus med rør til energiparken.