Trafikken går helt som normalt på E-6 gjennom Brumunddal. Svært få bilister registrerer at Båsum Boring fører fram VA-ledninger i kombinasjonsmasser under europaveien. Foto: Odd Borgestrand

Ingen omkjøring på E-6 i Brumunddal

Personbiler og tungtransport suser forbi Brumunddal uten å ense det store boreprosjektet Båsum Boring gjennomfører rett under E-6. Slik skal det da også være når en NoDig entreprenør utfører oppdrag, denne gang på vegne av HIAS.

Personbiler og tungtransport suser forbi Brumunddal uten å ense det store boreprosjektet Båsum Boring gjennomfører rett under E-6. Slik skal det da også være når en NoDig entreprenør utfører oppdrag, denne gang på vegne av HIAS.

-Her gjennomfører vi seks boringer under E-6 for framføring av vann, spillvann, overvann og trykk pumpeledninger. Dimensjonene er på henholdsvis 323 mm, 508 mm og 710 mm stålrør i en total lengde på 52 meter på hver av boringene. Fallet er på 1 prosent. Mjøsa er nå på sitt laveste og vi har et kort tidsvindu for å gjennomføre boreoppdraget, forteller avdelingsleder Dag Espen Båsum.

Stort HIAS-prosjekt
Brummunddal er kommunesenteret i Ringsaker kommune i Hedmark, og har nærmere 10.000 innbyggere. En ny pumpestasjon og oppgradering av ledningsnettet skal sikre at kapasiteten på avløpsnettet fra Brumunddal dekker behovet de neste femti årene.
Oppjusteringen av VA-anlegget ved Brumunddal har vært planlagt i lengre tid, og planene om nytt hotell bidro til å framskynde oppstarten på prosjektet. Egentlig var det meningen at prosjektet skulle utføres i forbindelse med den nye E-6 traseen forbi byen, men Hias hadde ikke tid til å vente. Det var planlagt en teknisk kulvert, men det ble i stedet boring i kombinasjonsmasser under E-6, – et oppdrag Båsum Boring nå gjennomfører som underentreprenør for ØPD.

Krevende masser
-Hias gjennomførte grundige grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektet og det viste seg at grunnen under E-6 besto av harde masser med betydelig innslag av stor stein og muligheter for fjell. Da var det ingen tvil om at NoDig metoden med hammerboring i kombinasjonsmasser var det rette valget, sier den erfarne prosjektlederen i Hias, Erik Bøhleng.
Graving over veien, og dermed en omlegging av E-6 på anleggsstedet var vurdert, men Bøhleng mener hammerboring i kombinasjonsmasser utvilsomt er en godt egnet og langt mer miljøvennlig metode. Det får han medhold i av Dag Espen Båsum.

-I 2016 kan vi ikke grave over en av de mest trafikkerte europaveiene i hele landet. Det er nettopp på slike prosjekter våre NoDig metoder virkelig kommer til sin rett, mener Båsum.

Landet største sjøledningsprosjekt
Den nye pumpestasjonen skal settes i drift i januar 2017, og blir Innlandets desidert største pumpestasjon på avløpssiden. For Ringsaker kommune innebærer flytting av pumpestasjonen at det lokale ledningsnettet må legges om, og et nytt ledningsnett skal under E-6, ned i Mjøsa og føres 20 kilometer til Hias`renseanlegg i Stange kommune. Dette er landets største sjøledningsprosjekt, der ØPD er hoved entreprenør. PE-ledningene i en dimensjon på 560 mm er levert av Hallingplast, og er selskapets største enkeltordre av denne type ledning.

Krevende oppdrag
Båsum betegner boreoppdraget i Brumunddal som spennende og krevende. Dette på grunn av kort tidsfrist, svært lite fall og lange strekk.
Anleggsleder i Båsum Boring, Jørgen Halvorsen, har god kontroll og han opplyser at teamet nå ligger foran skjema. Boringen under E-6 er av Hias blitt betegnet som akilleshælen i prosjektet, og derfor er alle parter i prosjektet svært godt fornøyd med framdriften i boringen så langt, sier han.

Stålrør sveises sammen før de bores inn under E-6 i Brumunddal. Det tar om lag èn time å klargjøre hvert av rørene før boringen kan starte. Foto: Odd Borgestrand

Stålrør sveises sammen før de bores inn under E-6 i Brumunddal. Det tar om lag èn time å klargjøre hvert av rørene før boringen kan starte. Foto: Odd Borgestrand

Kombinasjonsboring
Metoden kombinasjonsboring med hammerboring er en teknikk som benyttes der det er usikkerhet om hvilke masser man støter på under boringen. Med denne teknikken kan både store steiner eller fjell forseres. Nye rør etableres uten å grave eller sprenge, og er svært effektiv på steinholdige, harde masser og fjell. Metoden kan benyttes mest under veier, jernbanelinjer men også på flyplasser, under bygninger, hage- og parkområder, gjennom fjell og sprengsteinfyllinger.
Det benyttes stål varerør for etablering av de ulike typer VA-ledninger eller kabler som skal  framføres i de ulike oppdragene, forklarer Båsum.
Borhammeren går på luft og på Brumunddal benyttes det to store kompressorer for å få nok kraft til å bore seg gjennom de harde massene. Begrensningen med denne metoden er at den ikke er styrbar. Normale avvik ligger på èn til to prosent av hullets lengde. I dette oppdraget er det bare ett av de seks rørene som går med selvfall, og Båsum har denne gang ikke oversteget èn prosent i avvik.