Anleggslederne Jan Olav Asbjørnhus (t.h) har ansvaret for rør, mens anleggsleder Bjørn Kristian Varild tar seg av boringen i prosjektet ved Norges Idrettshøgskole

Båsum Idrettshøgskolen 030 – Kopi

Anleggslederne Jan Olav Asbjørnhus (t.h) har ansvaret for rør, mens anleggsleder Bjørn Kristian Varild tar seg av boringen i prosjektet ved Norges Idrettshøgskole