For leverandører

Fakturaadresse post: Båsum Boring AS, Slettemoen 24, 3535 Krøderen

Fakturaadresse epost: Efaktura.basumboringas@kynningsrud.no

Faktura EHF: Org.nr. 976138805

 

Faktura skal merkes med 5-sifret prosjektnummer og fullt navn på vår kontaktperson