Jobben i tunnelen er fullført. Microtunnelering med 67 graders fall ned til 90 meter under havoverflaten er ikke hverdagskost for denne gjengen. Fra venstre formann Terje Bottolfs og operatørene Håvard Svartås, Truls Berger og Mats Møtteberg. Foto: Odd Borgestrand

Til bunns i Hylsfjorden

Mellom høye fjell, små bygdesamfunn og vakre fjordarmer er det mye som skjuler seg i tunneler i Indre Ryfylke. I enden av en 2.3 kilometer lang tunnel som forbinder Suldalsvannet med Hylsfjorden har et arbeidslag fra Båsum Boring AS fått være med på en liten, men viktig del av det som blir verdens lengste mellomlandsforbindelse for strøm.

Prosjektet, som har fått navnet North Sea Link, er et samarbeidsprosjekt mellom Statnett og britiske National Grid North Sea Link Ltd, består av en 740 kilometer lang undersjøisk forbindelse med doble kabelsett. Totallengden krever dermed kabler på til sammen mer enn 1450 kilometer. Forbindelsen har også 10 kilometer kabel på land. Forbindelsen vil gå fra Blyth i Northumberland i England til Kvilldal i Rogaland.

Sjøsprøyten står under boringen femti meter fra tunnel-åpningen. Foto: Odd Borgestrand

Båsum Boring vant oppdraget med microtunnelering av hovedentreprenør for grunnarbeider og tunnelarbeid i dette kjempeprosjektet, Implenia Norge AS. Båsum Boring AS boret to parallelle løp for inntak av kablene til land i Kvilldal. Inntaket skjer fra bunnen av Hylsfjorden på 90 meters dyp og opp i starten av den 2,3 kilometer lange fjelltunnelen over til Suldalsvatnet. Derfra vil kabelen igjen gå i vann før den ender opp i Kvilldal kraftverk som er en del av Ulla-Førre verkene.
Implenia-kontrakten omfatter blant annet grave- og sprengningsarbeider, tunneldrift, bygging av kaier, rassikring, opparbeidelse av tomt for strømretteranlegg og etablering av veier for prosjektet. Arbeidet gjennomføres i området fra ilandføring av kabel i Hylsfjorden til strømretteranlegget i Kvilldal. Etter planen skal Implenia være ferdig med sin del av arbeidene i oktober i år, to år etter anleggsstart.

Krevende prosjekt
Båsum Boring har nettopp avsluttet et meget krevende oppdrag, bekrefter avdelingsleder Dag Espen Båsum. Oppdraget var å bore to 400 mm borehull i fast fjell med en høydeforskjell på 94 meter. Lengden på hvert av borehullene var på 170 meter, med et fall på hele 67 prosent.
Boringen skjedde fra et såkalt skjøtekammer i tunnelen og ned til bunnen av Hylsfjorden. Når sjøkablene installeres i 2020/2021 skal de trekkes opp gjennom mikrotunnelene og skjøtes sammen med tunnelkablene.  Implenia går nå i gang med å bygge en tunnelportal og kai i Hylsfjorden.
-Vi var i tvil om vi våget å gå på dette prosjektet, men mente vi var i stand til å ta denne utfordringen. I ettertid vil jeg betegne dette som det mest krevende i selskapets 65 årige historie.

Statnett er en krevende byggherre, og vi har virkelig stått på for å oppfylle alle de krav som er stilt til oss i dette prosjektet. Derfor har prosjektet også vært med å utvikle oss til en enda bedre entreprenør innenfor microtunnelering, sier Dag Espen Båsum.

Respekt fra Statnett
Under et oppsummeringsmøte med Statnett fikk Båsums mannskaper ubetinget honnør for måten oppdraget var utført på.
-Dere har stått på og vi er kjempefornøyd med måten dere har utført jobben.  Dette har gått over all forventning.  Det står virkelig respekt av hva dere har gjort, var meldingene fra henholdsvis prosjektleder og byggeleder i Statnett, Oddbjørn Strand og Kåre Heskestad. Heskestad var ekstra imponert over at prosjektet lot seg gjennomføre med lufthammer, som Båsum har opparbeidet seg god ekspertise på.
Båsums mannskaper fikk også skryt for at de ikke har ropt «ulv» hver gang det har oppstått krevende situasjoner.
-Dere satt ikke og ventet til noen skulle komme med løsninger. Dere fant løsningene selv og sørget for så god framdrift som mulig i de krevende fjell massene. Derfor vil vi gjerne samarbeide med dere også ved en annen anledning, sa Statnetts lokale prosjektledelse.

Fire måneder i en tunnel
Arbeidsformann Terje Bottolfs og hans operatør-team gikk rakrygget ut fra møtet. Ordene fra Statnett smakte ekstra godt etter drøyt fire måneders arbeid inne i en mørk tunnel.    Nettopp å jobbe inne i en tunnel, er en krevende situasjon for operatører som er mest vant med utendørs bore-arbeid.
Det er en kjent sak at fjellet i Suldals-distriktet er krevende å jobbe med. Her er det mange slepper som må sikres med en type betongblanding før man kan gå videre i boreoperasjonen. Fra 165 millimeters pilot ble det rymmet ytterligere to ganger til den endelige dimensjonen på 400 mm.
-Det har vært helt avgjørende å stabilisere fjellet for å lykkes med prosjektet, understreker Bottolfs.
-I disse hullene er så et PE-varerør fra Hallingplast trukket inn og påmontert en såkalt trompet, der kablene skal trekkes inn fra fjorden.

Luftboblene presses til overflaten fra 90 meters dyp når boringen pågår i Hylsfjorden. Dronefoto: Odd Borgestrand

Stort lufttrykk
Boringen skjer med lufttrykk på 75 kubikk i minuttet. På den måten presses vannet ut av borehullet og det danner seg enorme luftbobler i sjøen. Når boringen stanser kommer vannet tilbake mot boreriggen i full kraft og operatørene må derfor ta HMS på ytterste alvor. Båsums mannskaper har god erfaring og det har ikke oppstått truende situasjoner, selv om det for en utenforstående kan se dramatisk ut når sjøvannet fosser inn gjennom borehullet.
Båsum har benyttet to ulike rigger i prosjektet, og måtte også bygge to stein- og betong ramper med 67 graders fall for å oppnå korrekt boreretning ned mot sjøbunnen.   Statnett forlangte minimum fem meters avstand mellom de to rørene for å unngå varmegang mellom kablene når de settes i produksjon.

Stort samarbeidsprosjekt
North Sea Link bygges av Statnett i samarbeid med det britiske selskapet National Grid. Dermed etableres for første gang en forbindelsen mellom de nordiske og britiske energimarkedene. Det betyr  muligheter for å dele på kraft fra fornybar energi, noe som hjelper begge land med å oppnå nasjonale og internasjonale mål innen fornybar energi og klimatiltak. Linken vil også bedre forsyningssikkerhet for begge land. Prislappen er på drøye 20 milliarder kroner og når kabeltraseen er ferdigstilt i 2021 vil dette være verdens lengste undersjøiske kraftforbindelse.
Mellomlandsforbindelsen North Sea Link vil for første gang koble sammen kraftsystemene i Norge og Storbritannia. Gjennom å åpne for direkte krafthandel mellom de to landene, stimulerer man til økt verdiskaping i Norge og Storbritannia, mener Statnett.
North Sea Link vil gå gjennom norsk og britisk farvann. Forbindelsen skal settes i drift i 2021, og vil da være verdens lengste undersjøiske strømkabel.
Statnett og National Grid har også inngått kontrakter med leverandørene Prysmian og Nexans om å levere kablene for den 740 kilometer lange forbindelsen.
Nexans vil levere og installere rundt 500 km kabel i norsk sektor av Nordsjøen, for fjordstrekket inn mot ilandføringspunktet i Suldal kommune samt for landseksjonen fram til likeretterstasjonen i Kvilldal. Dette inkluderer også krysningen av Suldalsvannet. Kablene vil produseres på Nexans fabrikk i Halden og legges med deres eget leggefartøy Skagerak Prysmian vil levere og installere om lag 950 kilometer kabel. Kablene vil bli produsert på deres fabrikk i Napoli og legges med deres eget leggefartøy Giulio Verne.
ABB har fått kontrakten med å bygge likeretteranleggene på både britisk og norsk side. Kontrakten gjelder design, leveranse, installasjon og idriftsettelse, og vil benytte VSC-teknologi.
Den nye forbindelsen vil styrke forsyningssikkerheten og bidra til fornybarsatsingen på begge sider og vil ha en total kapasitet på 1400 MW.

Formann Terje Bottolfs og bas Truls Berger tar fem minutter i friluft ved tunnelåpningen ved Hylsfjorden i Suldal kommune. Foto: Odd Borgestrand