Store dimensjoner for utblokking krever også ekstra tiltak når grunnforholdene er preget av kvikkleire.

Utblokking fra 440 til 630 på Nøtterøy

22.09.14: Med svært kompliserte grunnforhold er Nøtterøy kommune er godt i gang med etablering av et nytt VA-anlegg på strekningen Grensegaten, Even Tollefsensvei og Kirkeveien. Mens 30.000 biler passerer i døgnet har entreprenørselskapet Oskar og Tormod Wike AS jobbet seg fram i samarbeid med NoDig entreprenørene Båsum Boring, Holland Boring og Olimb Anlegg.

Prosjektleder Thorger Tvetene, i Oskar og Tormod Wike AS i Vear utenfor Tønsberg er prosjektleder på vegne av hovedentreprenøren, og han betegner anlegget som et komplisert prosjekt.
Likevel har vi i samarbeid med NoDig entreprenørene gjennomført prosjektet innenfor akseptable toleransegrenser så langt, sier han. Arbeidene startet i oktober 2013 og skal avsluttes sommeren 2015.

Stor trekkekraft er nødvendig når dimensjonen skal opp fra 440 til 630 millimeter i en lengde av 146 meter

Stor trekkekraft er nødvendig når dimensjonen skal opp fra 440 til 630 millimeter i en lengde av 146 meter

NoDig metodene
Det er først og fremst grunnforholdene som har gitt entreprenørene utfordringer. NoDig metodene  omfatter totalt 520 meter med styrt boring og 140 meter med utblokking. Holland Boring AS engasjerte Båsum Boring til å ta seg av utblokkingen.
Vi betegner oppdraget som svært krevende, først og fremst på grunn av dimensjonsendringen. Utblokking av en avløpsledning med opprinnelig dimensjon på 440 millimeter skulle utvides til en 630 millimeter PE-ledning. Med god planlegging, tilstrekkelig kapasitet og dyktige medarbeidere blokket vi kontrollert ut det aktuelle strekket på 146 meter. Alt gikk i henhold til planen, og vi utførte selve «sjarmøretappen» med inntrekking på en halv dag, opplyser avdelingssjef Dag Espen Båsum.

Samarbeid innen NoDig
er en viktig del av den norske virkeligheten. Det er foreløpig et lite marked. Derfor må vi spille på lag med hverandre, noen ganger som konkurrenter og andre ganger som samarbeidspartnere. Det er den rette veien å gå for sammen å arbeide for å øke volumet innen gravefrie metoder, mener  Båsum.

For Nøtterøy kommune
var det viktig å oppnå selvfall på de store overvannsledningene som også går i tettbygd strøk, forklarer prosjektleder i Nøtterøy kommune i drifts og anleggsseksjonen, Tone Amundrud.

Kommunen har erfaring med NoDig metodene, men ikke med så store dimensjoner som i dette tilfellet. Miljømessig var det i realiteten ikke annet valg en styrt boring og utblokking på deler av dette prosjektet. Kostnadene og de miljømessige konsekvensene ved konvensjonell graving ville blitt urimelig høye sammenlignet med styrt boring, mener Amundrud. Også tidsaspektet var avgjørende for valg av metoder.

Hun understreker at det gjenstår betydelige arbeider før alle kommunale ledninger og kummer er etablert. Blant annet gjenstår boringen av spillvannsledningen i Even Tollefsensvei  og Grensegaten, og boring av 630 mm på vestsiden av Kirkeveien. Ny 1000 mm overvannsledning er ikke satt i drift da det også gjenstår betydelig arbeider med kummer og omkoblinger.

Det er først våren 2015 vi får glede av de nye rørene våre, og det gleder vi oss til, avslutter prosjektlederen i drifts- og anleggsseksjonen i Nøtterøy kommune, Tone Amundrud.

Selv inntrekkingen av en 630 millimeter PE-ledning i 146 meters lengde ble gjennomført på en halv dag, og trafikken i området gikk som normalt.

Selv inntrekkingen av en 630 millimeter PE-ledning i 146 meters lengde ble gjennomført på en halv dag, og trafikken i området gikk som normalt.