Utblokking er en miljøvennlig og effektiv rørfornyingsmetode. Vi kan også trekke inn flere rør i en eksisterende ledning.

Utblokking for fornyelse av gamle rør

Utblokking er en effektiv måte å skifte ut gamle rør på. Det er raskt, rimelig og meget miljøvennlig. Her slipper å vi grave opp eksisterende belegningstein, asfalt og andre kostbare hindringer.

Samtidig er dette en rask og smidig metode, slik at det ytre miljøet får minimale belastninger. Man kan oppdimensjonere eksiterende rørledninger, evt. medtrekking av flere rør.

Miljø
Minimale inngrep i ytre miljø og små hindringer for trafikk og ferdsel. Ofte kan f. eks trafikken gå normalt samtidig som man utfører selve arbeidet.

Kvalitet
50 års opparbeidelse av rutiner og faglig kompetanse. Kvalitetssystem som bygger på ISO 9001 sertifisering. Firmaet har en sentral godkjenning i de aktuelle fagområdene. Med vår erfaring kan vi levere komplette systemer for etablering og reetablering av VA – anlegg.

Rørtyper
Utblokking av alle typer rør, med stor valgfrihet i forhold til dimensjon og type rør ved inntrekkingen.

Hydraulisk utblokking:
Prosessen går ut på å trykke stenger inn i en eksisterende ledning. For så koble på et trekkehode som er større enn røret. Dette knuser de gamle rørene og skaper rom for nye. Man kan også trekke flere rør evt. oppdimensjonere for å få bedre kapasitet på det nye røret. Metoden kan til og med brukes der det gamle rørnettet er deformert (kollapset).

Vi tilbyr: trekkraft måling
Ufører trekkraft – måling slik at man med sikkerhet vet at rørene ikke har fått en overbelastning ved innføring. Dette er en rapport oppdragsgiver får ved utført arbeid.

Henger som tar kveilede PE rør
Rørvogn for transport av PE rør for rørdiameter opp til Ø180mm og lengde opp til 290 meter. Med denne sparer men plass for inntrekking av PE rør i trange miljøer.(bildet under)