Båsum Boring AS har fått oppdraget med å skifte ut 3000 meter med gamle vannledninger i det store saneringsprosjektet for vann i det gamle arbeiderstrøket på Dæhlenenga i Oslo.

Skifter ut vannledninger i Oslo

31.05.12: Båsum Boring gjennomfører rørfornying i stor stil for Oslo kommune.
-Fornyelse av vann- og avløpsnettet i Oslo kommune er et evighetsprosjekt. Vi vil aldri bli ferdig, men det er utrolig tilfredsstillende å vite at vi fornyer noen meter hver eneste dag, og helst uten å grave.

Båsum-bas Rune Gundhus og hans kolleger starter innføringen av den 144 meter lange kveilen som sikrer Romsdalsgata ny vannledning

Anleggsleder John Bjørningstad kollega og vannveispesialisten Dominic Henshaw er stolt av sin arbeidsplass i Vann og avløpsetaten i Oslo kommune. Nå er det fornyelse av de gamle vannledningene i arbeiderstrøket på Dæhlenenga som er hovedfokus for de to VA-veteranene og entreprenøren Båsum Boring AS.

Sammen med avdelingsleder for utblokking i Båsum Boring AS, Dag Espen Båsum, følger de to nøye med når den drevne Båsum-basen Rune Gundhus og hans kolleger starter innføringen av den 144 meter lange kveilen med 180 millimeter vannledning.  Kveilen er kommet til Romsdalsgata på en bilhenger tidlig på morgenen.

Dimensjoner opp til 180 millimeter kan leveres på rull, mens større dimensjoner må speilsveises på stedet, forklarer Dag Espen Båsum .

Fornyer 3000 meter
Selve utblokkingen av en ny ledning er alltid den spennende finalen i et prosjekt. Prosjektet på Dæhlenenga har pågått et drøyt år, og innen mai neste år vil totalt 3000 meter med vannledning og en rekke vannverkskummer være enten fornyet eller skiftet ut. I Romsdalsgata viser dokumentasjon fra vannverksetaten at rørene her stammer fra 1874.

De siste årene har det vært enkelte ledningsbrudd, og det er også årsaken til at hele området nå blir sanert, forklarer John Bjørningstad, mens det knaker i bakken rett under oss.

Den nye PE-ledningen med både diffusjonssperre og en knallhard PP-kappe trekkes fram et par meter under asfalten. Det er anlagt innførings- og avslutningsgrop i hver sin ende av gata. Det er også gravd opp ved sju påkoblingspunkter for stikkledninger inn til den enkelte bygårdene.
I løpet av noen formiddagstimer er eksisterende ledning blokket ut. En helt ny ledning av ypperste kvalitet er trukket inn i samme rørgate. Avdelingsleder Dag Espen Båsum konstaterer at innføringen går helt etter oppskriften.

-Utblokking er en effektiv måte å skifte ut gamle rør på. Det er raskt, rimelig og meget miljøvennlig. Her slipper å vi grave opp eksisterende belegningstein, asfalt og andre kostbare hindringer.
Samtidig er dette en rask og smidig metode, slik at det ytre miljøet får minimale belastninger. Man kan også oppdimensjonere eksiterende rørledninger, forklarer Båsum.