Miljøkalkulatoren er et nyttig verktøy for VA-bransjen også.

Benytt miljøkalkulatoren

05.08.13: Miljøkalkulatoren er utviklet av Asplan Viak AS for beregning av CO2-utslipp, massehåndtering, transportbehov, beslaglagt areal og anleggskostnader ved fornyelse av vann- og avløpsledninger

NoDig-kalkulator® er et Excel-basert verktøy for sammenlikning av ulike metoder for ledningsfornyelse med hensyn på miljø og økonomi. Kalkulatoren er utviklet med støtte fra Stiftelsen Asplan og i samarbeid med CO2focus.

Klikk på bildet for å laste ned kalkulatoren.

miljøkalkulator