Gjenommboring Ski stasjon 2x80meter Ø508mm

Gjennomboring i kombinasjonsmasser

Hvorfor ikke bore et hull i stedet for å grave grøft?

Økonomi Dette er ofte en billig løsning, bla. der man er usikker på grunnforholdene. Man kan benytte denne metoden og spare en evt. grunnundersøkelse.
Miljø Minimale terrenginngrep i det ytre miljø. F.eks. ved boring under vei, vil trafikken gå som normalt.
Hindringer Ledningstraseer som har hindringer for konvensjonell fremføring. Der naturen, menneskene, veiene og jernbane har skapt hindringer. Vil gjennomboring lett la seg gjennomføre.
Nøyaktighet Normalt vil det ikke være hensiktsmessig og legge kombinasjonsboring på mye mindre fall enn 15 promille. Dette på grunn av det er mange faktorer som kan gjøre at du kan få store utfordringer ved mindre fall. Vi kan vise til boringer med denne metoden med helt nede i 5 promille fall på 40 meter.
Hulldiameter fra 76mm – til 1016mm i alle typer masser
 

Teknikken kalles hammerboring med stabilisert fjellhammer.

Miljøet og naturen blir uforstyrret
«Tenk alltid boring som alternativ»

Teknikk:
• Benytter alltid stålrør under boreprosessen slik at løsmassene ikke raser inn og blokkerer hullet.
• Stålrøret erstatter de massene som blir boret ut og forhindrer derfor setningsskader.
• Ved boring i kombinasjonsmasser kan man ikke korrigere under boringen, men måle hvor man er underveis i boreprosessen.
• Normalt sideavvik vil være 1% av hullets lengde.
• Utfører boring fra Ø115mm til Ø1000mm.
• Borelengder utføres fra 1meter til 90 meter.

Kunder
Vi utfører oppdrag for private, entreprenører, kommuner og lignende både store og små prosjekter. Dette er i hovedsak gjennomføring av VA, strøm, fiberkabel og for mikrokraftverk i områder der naturen har lagt hindringer. Slik som under veier, jernbane, morene åser eller under naboens tomt.

Utstyr
Vi har spesialbygde rigger som takler de fleste utfordringer. Vi kan blant annet nevne rigger med belter som kan utføre gjennomboringer langt fra vei, til rigger som krever liten plass, men allikevel har stor kapasitet

Boring av Ø400 mm under vei og jernbane i fjell og løsmasse (40 m)