Utslag under oppdrag med sikring av vannledning gjennom fjell for Brønnøy kommune

Gjennomboring i fjell

Hvorfor ikke bore et hull i stedet for å sprenge grøft?
Vi utfører korte gjennomboringer til lange boringer opp til 600 meter med stor presisjon.

Økonomi mange ganger vil det være mer lønnsomt å bore et hull i stedet for konvensjonell grøft.

 

Miljø minimal terrenginngrep, ledningstraséen vil ikke bli synlig berørt.

 

Hindringer ledningstraseer som har hindringer for konvensjonell framføring, der naturen selv har laget hindringer eller eksisterende bebyggelse står i veien vil en gjennomboring gjerne lett la seg gjennomføre.

 

Nøyaktighet vi kan vise til utførte prosjekter med stor presisjon. Boringen i fjell kan utføres med kontinuerlig målinger for å vite nøyaktig fall/stigning på borekronen, og kan styre hullet i riktig posisjon til prosjektert boreprofil. Eksempel: Lengde 200 meter med jevnt fall på 5,5 promille.

 

Hulldiameter fra 76 mm – 1200 mm. i alle vinkler.
 

Teknikken kalles hammerboring med stabilisert fjellhammer.

Teknikk:
• Det blir boret som standard Ø165mm hull for evt. videre opprømming etter behov.
• Selve fjellhullet er stabilt, slik at man slipper og benytte stålrør eller plastrør som ekstra stabilisering av hullet.
• Under boringen blir det jevnlig utført målinger på hvor vi er i høyde og side og styrer ved behov.
• ved denne teknikken har vi svært god kontroll på fallet. Har utført jobber med 4 promille i jevnt fall på 120 meter.
• Sideavvik vil normalt være 1% på borehull inntil 250 meter og ca. 3-4 % på de hullene opp til 600 meter.
• Normale borelengder er fra 10meter til 600 meter.
• Vi tilbyr boredimensjoner i fjell fra Ø165mm til Ø1060mm

Inntrekking av PE rør:
• Vi kan levere, sveise og inntrekke PE om dette er ønskelig.
• Benytter alltid PE rør fordi man slipper muffer som gjør at rørene før en større utvendig dimensjon. Det er alltid mer prisgunstig og velge PE istedenfor og gå opp i fjellhull dimensjon.
• Noe velger å benytte PP kappe eller gå opp en trykkklasse ved inntrekking av rørene i fjellhullet.

Utstyr
Vi har spesialbygde rigger som takler de fleste utfordringer. Vi kan blant annet nevne rigger med belter som kan utføre gjennomboringer langt fra vei, til rigger som krever liten plass, men allikevel har stor kapasitet.