I fire år har de jobbet for å sikre vanntilførselen, og nå smiler de bredt, oppsynsmann Arnt Arnøy og VA-tekniker Jon Erling Meland.

30 års usikkerhet over i Brønnøy

I 30 år har vannforsyningen til 5000 mennesker i Brønnøy kommune levd et rasfarlig liv. Nå går innbyggerne og kommunen tryggere tider i møte etter at Båsum Boring AS har gjennomført en vellykket fjellboring og sikret en fjelltrasè i 300 meters lengde og med et fall på 50% fra Nedre Sæterstidammen og til vannrenseanlegget nede ved sjøen.

Du tror det nesten ikke før du får se det. En spinkel PE-ledning klamrer seg til en stupbratt steinrøys. Over steinrøysa ruver truende fjellformasjoner, og et enkelt steinsprang kan enkelt sørge for at det meste i Brønnøy kommune blir lammet. Uten vann er det vanskelig for kommunen og dens innbyggere å leve et normalt liv. Denne usikkerheten har vart i 30 år, og oppsynsmann for VA-driften  i Brønnøy kommune, Arnt Arnøy, er tilbøyelig til å takke høyere makter for at ledningen aldri er blitt utsatt for de store rasene. Men nå trekker han et lettelsens sukk. En ny ledning er på plass inne i fjellet, og er dermed svært godt sikret for flere generasjoner framover. Nå må hele fjellet rase ut i sjøen om folk i Brønnøy skal miste vannet ..

Nedre Sæterstidammen
er hovedkilden for innbyggerne i Brønnøy kommune. Den ligger oppe i fjellet om lag 7 kilometer fra kommunesenteret, med en fantastisk utsikt over kommunen og med direkte utsikt til turistmagneten Torghatten.

Norges største borefirma, Båsum Boring AS, med hovedkontor ved Slettemoen Industriområde i Krøderen i Buskerud, har 57 års erfaring med boring for blant annet vannforsyning og boring for energibrønner.  Firmaet har i mange år ventet på et oppdrag av den typen Brønnøy kommune ønsket gjennomført.

På grunn av finanskrisen og usikre økonomiske tider for kommunen ble prosjektet lagt på is i ett år, og kommunen valgte deretter å kjøre en ny anbudsrunde. Båsum Boring AS vant begge anbudsrundene, og kunne dermed gå i gang med å utføre oppdraget.

Bilde: Et prosjekt av denne typen har vi ventet på i mange år, og det er utrolig tilfredsstillende å gjennomføre prosjektet helt etter planen, sier driftsleder Dag Espen Båsum.

Oppdraget
var boring av en 300 meter lang trasè i fjell med en stigning på 50 prosent for innføring av 1x315mm pe 100 SDR 7,4 samt nedsetting og forankring av siler oppe i Sæterstivatnet som den eneste tilkomsten av utstyr over 500kg var med helikopter.

Etter fire uker med forberedende sikringsarbeider under fjellmassivet og solid tilrigging kunne pilotboringen starte . Utstyr ble kjørt opp med lastebiler, og kommunen stilte med gravemaskin, det ble etablert et knuseverk og annet utstyr som kunne skaffes lokalt ble også stilt til disposisjon.

Kommunen tappet ned vannet med 10-12 meter, men samtidig regnet det kraftig og Båsums operatører hadde dermed 1,5 meter med overdekning av vann da de boret pilothullet. Selve pilotboringen hadde en diameter på 170 millimeter. Det ble tatt en avgjørelse om å bore gjennom til tross for overdekningen med vann. I løpet av ett døgn etter pilothullet var ferdig, klarte operatørene å senke vannstanden med ytterligere en halv meter, tilsvarende 100 tusen kubbikk. Hullet ble deretter tettet oppe, og rømmingen kunne fortsette nedenfra.

Det ble boret to rømminger,
først på 250 millimeter og deretter utvidelse til 400 millimeter. Fjellet er av varierende kvalitet, men innenfor det Båsum AS karakteriserer som normalt. Det ble registrert stor slitasje i fjellet på noen partier, uten at dette skapte uforutsette problemer.
-Selve boringen har gått bra. I høyden hadde vi full treff, mens sideavviket var litt større enn ønsket, slår Dag Espen Båsum fast. Her ble det et avvik på 10 meter, men absolutt innenfor det som må karakteriseres som akseptabelt. -Vår styrke er at vi alltid har god kontroll på høydetreffet. Det finnes teknologi som også kan ha hundre prosent sidekontroll, men da er det snakk om en helt annen pris, forklarer Båsum. Vannet har en dybde på 40 meter når demningen er fylt opp, og for Båsum og kommunen var det viktig med et optimalt treffpunkt.

I det borede fjellhullet
blir det montert en PE-ledning fra Hallingplast, 315 millimeter PE 100, STR 7,4 med PP kappe, som ble sveiset på stedet og dermed kunne trekkes inn i èn operasjon. Inntrekkingskraften ble målt til 18 tonn på det meste.
I tillegg til boringen skal det etableres en sil i bunnen av innsjøen, og her er det dykkere fra Dykkerkompaniet AS som skal stå for den nødvendige forankringen. VVS aktuelt fikk være med på innføringen av PE-ledningen, og hele strekket ble ført inn i løpet av et par effektive timer. Eneste dramatikk var en vaier som gikk i stykker og dermed ble det 10 minutters stopp. Før vi hadde beveget oss fra innføringsgropa og opp til toppen var det meste av ledningen ført opp gjennom borehullet.

-Dette gikk akkurat slik vi hadde planlagt, slår Båsum fast.
På fjelltoppen med utsikt mot det verdenskjente landemerket Torghatten ser vi på det stupbratte terrenget, to flotte vann som ligger oppe på høydene og vurderer kombinasjonen av vanskelig terreng, tilgjengelighet, fallprosent og det logistikkmessige arbeidet som ligger bak.  (VVS Aktuelt)