Henter energi fra 1500 meters dyp for politiet

Rock Energy og Båsum Boring er godt i gang med et nytt, spektakulært prosjekt. Denne gang ved Politiets nasjonale beredskapsenter.

Rock Energy og Båsum Boring er godt i gang med et nytt, spektakulært prosjekt. Denne gang ved Politiets nasjonale beredskapsenter, som er under bygging på Taraldrud i Ski kommune, et senter som skal stå klart i slutten av 2020.

Bildet:  Rock Energy og Båsum Boring er godt i gang med å bore energibrønner  for Politiets nasjonale beredskapsenter. Illustrasjon: Justis og beredskapsdepartementet.

Nå bores det dype energibrønner ned til 1500 meter, der varmen fra dypet skal benyttes til snøsmelting av helikopterplasser, gatevarme og oppvarming av en innendørs skytebane på politiets nye beredskapssenter.

Enova-støttet prosjekt
Det er i dette prestisjeprosjektet at byggherren Justis- og beredskapsdepartementet er byggherre og har med millionstøtte av Enova, satt i gang dette spesielle energiprosjektet i norsk målestokk.   Det er bygg.no, som omtaler prosjektet.
I begynnelsen av mars begynte boringen av fire energibrønner som skal gå helt ned til 1.500 meter.

Fagbladet har intervjuet Per Daniel Pedersen, som er byggherrens faglige leder for VVS i dette prosjektet. Han forteller at det er andere gang man går så dypt i Norge. Første gang var på Gardermoen.

Spesiell metode
For å få dette til tids- og kostnadsmessig er det tatt i bruk en spesiell boremetode med trykkluft. Hammerslag gjør borearbeidene både rimeligere og raskere sammenlignet med rotasjonsboring, sier Per Daniel Pedersen

Det er de Rock Energy og Båsum Boring som gjennom et samarbeid utfører brønnarbeidene.
–Med den store riggen til Båsum Boring og den teknologien som vi i Rock Energy har utviklet for borehammer og brønndesign,  har våre to firmaer virkelig funnet hverandre, sier prosjektleder i Rock Energy, Bjørn Mosskull til bygg.no.

Hele artikkelen kan du lese her: