For Ahus har Båsum utført geoenergianlegg med 228 brønner på 200 meters dybde som produserer 8 MW varme og 7,7 MW kjøling.

Geo-energi på vei opp

Berggrunnen i Norge inneholder mer energi enn de samlede norske olje- og gassreservene utenfor Norskekysten. Denne energien har hittil vært lite utnyttet i Norge, men nå blir det installert stadig flere varme- og kjøleanlegg basert på underjordisk, klimavennlig og effektiv geoenergi.

Vi i Båsum Boring AS er blant de aktørene som kan dette fagfeltet og som gjerne bidrar til at flere i det norske samfunn tar i bruk den energien som ligger der for oss, sier daglig leder Trond Båsum.

Norge på tredjeplass
Norge ligger på en internasjonal tredjeplass når det gjelder grunn geoenergi, etter Sverige og Island, målt i installert kapasitet i forhold til folketallet. Men utviklingen går nå rivende fort i land som Kina og Sør-Korea, i tillegg til at flere land i det europeiske middelhavsområdet har begynt å ta i bruk geoenergi til kjøling, i følge Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Til tross for geoenergiens mange fordeler, er det ikke tilrådelig å bygge ut store anlegg uten å gjøre “hjemmeleksene” ordentlig. Det har blant annet forekommet eksempler på at dårlig planlagte geoenergianlegg har påvirket grunnvannstanden, slik at det oppstod setningsskader.
-Feildimensjonerte anlegg har også medført permafrost og omfattende setningsskader. Derfor er det viktig å benytte fagkompetansen som finnes i landet, mener Båsum.

Generer store energimengder
Geoenergi har en rekke fordeler fremfor andre energiformer: Geoenergi kan generere større energimengder fra små arealer enn man kan drømme om ved bruk av solcellepaneler, og krever ikke at vassdrag blir demt opp. Dessuten blir behovet for kraftoverføring og høyspentlinjer redusert, fordi energien produseres der den trengs.

Antallet brønner og boredyp må tilpasses til grunnforholdene i hvert enkelt tilfelle, og det finnes ingen pakkeløsninger som kan installeres uten videre. Båsum bygger på den fagkompetansen firmaet selv har i tillegg til fagkompetansen som vi henter utenfra, som sammen kan bidra med design av brønnparken når det gjelder for eksempel avstand mellom brønnene, brønnenes dybde, hva slags varmemedium som skal brukes og anbefaleringer ut fra lokale grunnforhold.

Større anlegg i Norge i løsmasseavsetninger (åpne anlegg)
Oslo Lufthavn Gardermoen var tidlig ute med å satse på geoenergi i Norge, med et anlegg med til sammen 18 brønner som stod ferdig i 1998. Anlegget produserer 8 megawatt (MW) energi. Anlegget på Gardermoen var så lønnsomt at det ble nedbetalt i løpet av to år, og erfaringene viser at områder med mektige sand- og grusavsetninger kan være spesielt velegnet for geoenergi.

Større anlegg i Norge, fjellbrønner (lukkede anlegg)
Båsum Boring hadde utførelsen av geoenergiparken i Nydalen næringspark, som ble innviet i 2004. Det var den gang Europas største borehullbaserte varmepumpesystem. Anlegget har 180 borehull og kan produsere ca 6 MW energi for oppvarming og i tillegg 9,5 MW energi til kjøling.

Båsum Boring har gjennomført boring av 91 brønner på 300 meters dybde i energibrønnparken til Arcus på Gjellerårsen. Det gikk med omlag 7000 meter med isolerte rør fra brønnene og inn til teknisk rom.
For Akershus Universitetssykehus har Båsum utført geoenergianlegg med 228 brønner på 200 meters dybde som produserer 8 MW varme og 7,7 MW kjøling.