Energibrønner en trygg investering

En energibrønn er et borehull i bakken som utnytter bergvarmen ved hjelp av en varmepumpe til oppvarming. Vannet i brønnen er kontaktmediet mellom kollektorslangen og fjellet. Den vannfylte delen av brønnen kalles effektiv brønn. Temperaturen i brønnen er normalt årsmiddel-temperaturen på stedet + 1°C.

Hvordan utføres en energibrønn?
Energibrønner bores i to faser. Først bores gjennom løsmasser med stål fôringsrør. Dette kalles for Odex-boring, og stålrøret (168 mm.) forankres 1-2 m. ned i fast fjell og det etableres bentonitt tetting.

Fjellboringen
Foregår med en annen type borkrone (140 mm.) og føres ned ved hjelp av gjengede stål borstenger (3 m.) til angitt dybde.

Ved avsluttet boring vaskes hullet nøye, og ferdig tillaget kollektor med bunnlodd og kjølemedie (Hx) senkes i hullet.

HVORFOR energibrønn?
• Vedlikeholdsfri
• Støyer ikke
• Krever ikke plass
• Ikke synlig
• Selvfinansierende
• Gratis kjøling
• Verdiøkning på eiendommen
• Forsikring mot fremtidige høye energipriser
• Miljøvennlig
• Ingen transport av energi,  kilden blir etablert rett ved  siden av huset
• Ingen CO2-utslipp • Energikilden kan vare evig
• Yter best på årets kaldeste og varmeste dag
• Lønnsom fra dag 1

HVOR kan det bores ?
Prinsipielt kan energibrønner bores overalt. Vi i Båsum Boring AS kan med vår
kunnskap gi deg råd og vink om boring i forskjellig grunn- og bergformasjoner.
Med på kjøpet får du god miljøprofil og over 50 % besparelse på
energikostnadene

“The best business decision for heating and cooling commercial  buildings”
Miljødep. USA

I 2008 ble det i Sverige bygget 25.000 varmepumper med borehull. Beregninger viser at et slikt anlegg i drift i 50-60 år, kan spare deg for mange millioner kroner.

Klikk her for å laste ned bestillingsskjema for energibrønner