Asker kommune borer Norges dypeste energibrønn. Går det som planlagt, kan dype energibrønner varme opp de nye byggene i Asker sentrum, rundt det som i dag er kunstgressbanen Føyka. Foto: Øyvind Lie, TU

Vi borer Norges dypeste energibrønn

-Vannspruten står når Båsum Boring trekker opp borerør etter borerør fra grunnen ved Asker Stadion. Det skriver TU i en større artikkel om det store energiprosjektet i regi av Asker kommune.

-Vannspruten står når Båsum Boring trekker opp borerør etter borerør fra grunnen ved Asker Stadion. Det skriver TU i en større artikkel om det store energiprosjektet i regi av Asker kommune.

Det skal bores helt ned til 800 meter i de to hullene som er planlagt i første omgang, og dette er et viktig pilotprosjekt både for Asker kommune, for Enova, Innovasjon Norge og selvfølgelig også for oss i Båsum boring, sier avdelingssjef for brønn og energi hos Båsum, Nils Hanstad.

Enova bidrar med 2,6 millioner kroner i pilotprosjektet, mens Innovasjon Norge bidrar med 0,8 millioner kroner og Båsum Boring stiller selv med 1,4 millioner kroner.
-Dersom vi lykkes med dette prosjektet blir det et langt skritt videre innen dette fagområdet, og vi har planer om fortsatt å være ledende nettopp innen energiboring, understreker Hanstad.

Hele artikkelen i TU kan du lese her:

Prosjektleder for Føyka-Elvely-utbyggingen i Asker, Kristine Andenæs, varaordfører i Asker, Leif Frode Onarheim, miljøleder i Asker kommune, Bjørn Nordby og avdelingssjef for brønn og energi i Båsum Boring, Nils Hanstad, Foto: Øyvind Lie, TU

Prosjektleder for Føyka-Elvely-utbyggingen i Asker, Kristine Andenæs, varaordfører i Asker, Leif Frode Onarheim, miljøleder i Asker kommune, Bjørn Nordby og avdelingssjef for brønn og energi i Båsum Boring, Nils Hanstad, Foto: Øyvind Lie, TU