Vidar Båsum og anleggsleder Bjørn Kristian Varild (t.h). sørger for at boret går jevnt nedover i grunnen uten ugrunnet stans.

100 brønner til nytt Østfoldsykehus

25.02.13: Seks operatører fra Båsum Boring AS betjener tre borerigger som skal bore totalt 100 brønner på to felt rett øst for det nye Østfoldsykehuset på Kalnes i Sarpsborg.

Anleggsleder Bjørn Kristian Varild og hans fem kolleger arbeider med etablering av energiparken.

Her skal det produseres en energipark for varming og kjøling til det lenge etterlengtede sykehuset for Østfold. Energisentralen anlegges et par hundre meter øst for selve sykehuset, og dette blir hovedenergisentralen for hele sykehusområdet.

250 meters dybde

Ut fra beregninger som ble gjort var 250 meters dybde det optimale ved sykehuset i Sarpsborg.

Dette handler om kapasitet på varmepumpa. Vi kunne boret ned til 300 meter og redusert antallet brønner, men så lenge det var plass til 100 brønner ble dette totalt sett den optimale løsningen for dette prosjektet, sier Varild.

Det anlegges to brønnparker, på henholdsvis 70 og 30 brønner. Mellom disse to parkene vil selve energibygget etter hvert reise seg.  Det er 7 meter i alle retninger mellom hver brønn.

Båsum regner med å være ferdig med sitt oppdrag i midten av april.

Produktiviteten har vært meget god. Hver rigg har klart å bore 1000 meter i uka. Vi har godt utstyr og godt mannskap, slår Varild fast.

Totalt har Båsum Boring sju rigger på energiavdelingen, og da klarer selskapet å få unna alle oppdragene som har strømmet på de siste månedene. I Østfold er selskapet også i gang med etablering av bergvarmeanlegg ved det nye Støtvik hotell i Larkollen. I Oslo er Båsum i full gang ved den nye amerikanske ambassaden i Oslo, Bekkelaget Senter og et prosjekt i Colletts gate.

Det er godt å vite at vi har god kapasitet når det topper seg, sier anleggslederen med et smil før han haster av gårde til neste prosjekt.

Stor kapasitet

Det er Østfold Energi som står for byggingen av den nye energisentral på Kalnes i Sarpsborg. Energisentralen vil levere både varme og kjøling til det 85.500 kvm store sykehusbygget.

Kalnes energisentral skal inneholde varmepumper for bergvarme, elkjel, oljekjeler og kjølemaskiner. Når anlegget er i full drift, skal det produsere 8 GWh varme og 4,5 GWh kjøling i året. Selv om prosjektet ikke ferdigstilles før mot slutten av 2014, vil deler av varmeleveransen starte opp allerede i høst. Prosjektet er kostnadsberegnet til om lag 90 millioner kroner.