Båsum Boring i gang med grunnundersøkelser for bergvarme til den nye amerikanske ambassaden i Oslo.

Varmer opp USAs ambassade

18.05.10: De siste dagene har en borerigg fra Båsum Boring laget et 200 meter dypt hull ned i fjellet der USAs ambassade skal bygges. Det er Teknisk Ukeblad som skriver dette på sine nettsider

Borer Eirik Larsen forteller til bladet at firmaet lager et testhull for et fjernvarmeanlegg. Sammen med kollega Roar Båsum skal han montere instrumenter i bunnen av brønnen som så skal logges og analyseres. De fyller det miljøvennlige kjølemediet HX 35, som er etanolbasert, i det lukkete systemet, forteller TU.no til sine lesere. Boreslam og vann samles i en container for at det ikke skal slippe ut i en bekk som renner ved siden av tomta.

Testinstrumenter
Avdelingssjef Brønn og Energi i Båsum Boring, Nils Hanstad, opplyser at dataene fra testbrønnen blant annet skal gi svar på varmeledningsevne og temperatur i berggrunnen.
Vi analyserer informasjonen og leverer rapport til vår oppdragsgiver. ÅF Consult. Dataene vil bli brukt for å avgjøre hvor mange brønner som må til for å få nok energi til ambassaden, sier Hanstad.

20-30 brønner
Han antar at det må bores mellom 20 og 30 brønner for å få nok varme til ambassaden. Selve varmepumpesystem blir seinere lagt ut på anbud.

Lite informasjon
De amerikanske myndighetene har ikke gitt detaljert informasjon om ambassadebygget. Bygningen og tomta beskrives kun i generelle vendinger.

Den nye amerikanske ambassaden
i Oslo vil bestå av et kontorbygg, et bolighus for deler av vaktstyrken, tre inngangspaviljonger, og en underjordisk støttebygg. Ambassaden skriver i en pressemelding at: “Landskapstopografien over støttebygget er utformet med et naturlig utseende som er tilpasset omgivelsene. “I den omkringliggende hagen vil et elveleie bringes tilbake til sitt naturlige løp. Trær og planter vil være stedegne arter, inkludert lønn, bjørk og osp, som utfyller treslag og enggress som allerede finnes på området.”

Artikkelen er et utdrag fra tu.no. Hele artikkelen kan du lese her:
http://www.tu.no/bygg/article245353.ece