Fagjuryens leder Erling Holm (t.v) delte ut årets innovasjonspris til rådgiver Arve Hansen i VA teknikk, Steinar Tragethon i Hallingplast AS og Hendrik Pandman fra hovedentreprenør Kjeldaas AS. Foto: Odd Borgestrand

Vant Skandinavisk innovasjonspris

11.04.14: Brøttet-prosjektet i Drammen er kåret til Skandinavias mest innovative NoDig prosjekt. -Båsum Boring AS er stolt over å ha bidratt til prosjektet og dermed til denne gjeve prisen. Det sier avdelingssjef Dag Espen Båsum.

Det var meget stolte og glade representanter bak prosjektet som tok imot prisen i København sist torsdag.

Det er foreningen Scandinavian Society for Trencless Technology, SSTT, som arrangerer konkurransen i forbindelse med sitt årsmøte.  Konkurransen handler om erfaringsutveksling om NoDig prosjekter mellom kommuner, rådgivere, entreprenører og andre aktører som arbeider med NoDig.

Fagjuryen la vekt på måten prosjektet i Drammen ble gjennomført på, der hensynet til beboerne i borettslaget sto i sentrum under hele prosjektperioden.

Ny vannledning
Borettslaget, bestående av 121 leiligheter oppdaget at vannledningen har grodd helt igjen etter 40 års bruk. Problemet var at ledningen, som er på totalt 5000 meter, lå på tre til fem meters dyp.  Oppgraving av et helt borettslag var ingen aktuell problemstilling.

Som en følge av utfordringene i Brøttet ble det utviklet flere nye produkter og metoder som vann- og avløpsbransjen i Skandinavia nå får glede av. Båsum Boring utviklet en liten borerigg som sørget for etablering av rørgater gjennom fjell og løsmasser.  Hallingplast AS utviklet et nytt «rør i rør»-system for utvendige vannledninger.  Østlandske Plast og Dykk (ØPD) videreutviklet en fordelingskum som erstattet de gamle stoppekranene.

Gravefritt
Hovedentreprenør for prosjektet var Kjeldaas AS, og prosjektleder Hendrik Pandman mener prosjektet har vært et spennende og innovativt samarbeidsprosjekt der det aller viktigste har vært forholdet til beboerne.

I tillegg til nærmest gravefri framføring av nye vannledninger har VA-rådgiver Arve Hansen også beregnet at borettslaget har spart over 20 prosent i forhold til konvensjonell graving. I det regnestykket inngår ikke fordeler som raskere anleggstid, mindre overflate-inngrep og dermed totalt sett betydelig mindre ulemper for beboerne. Det var alle disse kvalitetene som gjorde at fagjuryen i SSTT mente at Brøttet borettslag og alle involverte parter fortjente årets innovasjonspris.

Publikumsprisen
gikk til Fredericia Spildevand og Energi AS, som sammen med entreprenøren Aarsleff har etablert en helt ny samarbeidsform i forbindelse med fornying av byens avløpsanlegg i perioden 2011-2017. Prosjektet har fått navnet IneUnit, der oppdragsgiver og entreprenør har etablert et eget kontorfellesskap for tett dialog.

Miljøprisen
gikk til den danske byen Skanderborg, som har fornyet sin hovedvannledning på en meget miljøvennlig måte. Hørning Entreprenør i samarbeid med Danboring AS sto for gjennomføringen av ledningsfornyelse med utstrakt bruk av styrt boring og flere andre NoDig metoder

Totalt 11 prosjekter var påmeldt til årets konkurranse. Oslo og Bergen kommuners bidrag var med i finalerunden, men denne gang var det altså Drammen som stakk av med den viktigste prisen.

I borettslaget Brøttet i Drammen ble det etablert kirurgiske gravehull der Båsum Boring AS boret i fjell og løsmasser i en stjerneform for å trekke nye vannledninger inn til de 121 boenhetene. Dermed ble det realisert et nytt, felles rørsystem med minimal oppgraving. Foto: Odd Borgestrand

I borettslaget Brøttet i Drammen ble det etablert kirurgiske gravehull der Båsum Boring AS boret i fjell og løsmasser i en stjerneform for å trekke nye vannledninger inn til de 121 boenhetene. Dermed ble det realisert et nytt, felles rørsystem med minimal oppgraving. Foto: Odd Borgestrand