Faksimile av oppslag i NRK Sogn og Fjordanes nettside.

Statnett kunne valgt miljøvennlig

05.02.13: Med bedre prosjektering kunne Statnett droppet graving gjennom lakseelva Nausta i Naustdal i Sogn og Fjordane. Det mener flere NoDig entreprenører. En kombinasjon av styrt boring og hammerboring hadde løst utfordringen med kryssing av elva.

Statnett valgte graving i elva, noe flere grunneiere, miljøaktivister og stortingspolitikere er opprørt over. De har innhentet faglige uttalelser fra blant andre Båsum Boring AS for å unngå flere gravearbeider gjennom elver.

Det er ingen tvil om at det er en politisk kamp i Sogn og Fjordane om måten Statnett går fram på ved framføring av sine kraftlinjer.

Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H) har sendt skriftlig spørsmål til to statsråder etter at Statnett tok seg til rette i lakseelva Nausta i Sogn og Fjordane ei uke før klagefristen var ute.

Lødemel har bedt olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) svare på hvorfor arbeidet med å legge ei 132 kW kraftlinje i kabel gjennom den verna elva i Naustdal kommune.

Grunneierne har vært positive til at 132 kW-linja blir kablet, men under forutsetning av at det blir benyttet styrt boring under elva.

I følge NRK Sogn og Fjordane er forsker Morten André Bergan ved Norsk Institutt for vannforskning – NIVA – sjokkert over at Statnett starta gravearbeid i Nausta uten å ha gjort vurderinger av konsekvensene.

Til avisa Firda sier han at nedslamminga i verste fall kan ta livet av all rogn fra der gravearbeidet skjer og ned til sjøen.

Vi prøvde først å bore oss ned under elva, men vi traff på fjell, og dermed var eneste løsning å grave ei grøft over elva. Dette arbeidet er godkjent av elveeierlaget, av de nærmeste grunneierne og av Fylkesmannen og NVE, sier kommunikasjonsrådgiver Martha Hagerup Nilsson i Statnett.

Fullt mulig
Med den teknologien og kompetansen som vi har i Norge i dag, er det teknisk fullt mulig å bore under Nausta, sier Trond Båsum i Båsum Boring AS.

Det var i november i fjor at Statnett gikk i gang med å grave ned en kraftkabel i Nausta i Naustdal.

Grunneiere og fiskere frykter at fiskestammen i ei av landets beste lakseelver kan ha blitt rasert.

I en oppsummerende rapport fra Norconsult ble det hevdet at det ikke var mulig å gjennomføre styrt boring under Nausta, fordi det ikke finnes  utstyr på markedet til ¨å gjennomføre boring både i løsmasser og fjell.

Trond Båsum i Båsum Boring AS, som er landets største entreprenør på boring i fjellmasser, mener det skyldes manglende kompetanse når slike påstander kommer fram.  Han forteller at teknologien som trengs for å bore gjennom både løsmasser og fjell, har vært i bruk i Norge i flere år.

Viktig søkelys
Båsum mener det er viktig at både politikere og media setter søkelys på de gravefrie metodene som flere entreprenører rundt om i landet blir stadig dyktigere på, og han er overrasket over at rådgivende selskaper og statlige foretak er så lite oppdatert på NoDig metodene.

Ønsker en aktør som Statnett å ta miljøhensyn så benytter man seg av NoDig metodene som er tilgjengelig sier Trond Båsum.