Styret i MEFs avdeling for brønn- og spesialboring. F.v. Einar Østhassel, Jon Harald Skattebo, Inge Lauritsen, Trond Båsum, Hans Vetle Sjørholt og Kim Bråtørmyr. Maskinen på bildet er Europas største knekkebenk, produsert av Getab i Sverige. Den kan åpne hammere opp til 30" og har en trekkraft på 28 tonn. (Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen)

Seriøse brønnborere opprørt over Finnmarksykehuset HF

Båsum Boring Trøndelag aksepterer ikke at konkurrenten Rototec AS, som baserer sin virksomhet på innleid arbeidskraft, får oppdraget med med etablering av energipark ved Hammerfest sykehus.

Tre aktører la inn tilbud til Finnmarksykehuset HF. Rototec AS med et tilbud på 5 062 875,-, Båsum Boring Trøndelag AS med kr 6 047 827,- og Sørnorsk Boring AS med kr 6 788 995,-

Byggherre Finnmarkssykehuset HF har nylig tildelt oppdraget til selskapet bak det laveste budet, Rototec AS.
Brønnborerne – representert gjennom avdeling for brønn- og spesialboring i MEF – er dypt bekymret.
De mener at to tilbydere som seriøse arbeidsgivere har blitt utkonkurrert av et firma med minimal bemanning, som baserer sin virksomhet på innleie av folk i stedet for ansatte.

Sosial dumping
Til Anleggsmaskinen sier styreleder Hans Vetle Sjørholt i MEF avdeling brønn- og spesialboring at politikere og topper i alle de store byggherrene – offentlige som private – bedyrer at sosial dumping er et uvesen, og at de har retningslinjer mot det.
– Men så skjer det ting på veien fra målene på toppen ned til der anskaffelsene foregår. Når tilbudene skal vurderes går man på den laveste prisen. Da er de fine ordene borte. Bare prisen står igjen.
På bakgrunn av dette vil Båsum Boring Trøndelag AS vil klage saken inn for Klagenemnda for offentlige innkjøp (KOFA).
Hele saken fra Anleggsmaskinen kan du lese her:

Brønnborere raser mot enøyd prisfokus