Bildet: Båsum Boring AS satser enda mer på utblokking. Her fra oppdrag for Oslo VAV.

Satser sterkt på utblokking

05.02.13: Båsum Boring AS er blitt landets største aktør innen utblokking. Som følge av konkursen i Oslo Vei AS og Sandum AS har Båsum Boring AS kjøpt betydelige andeler av konkursboet.

Vi beklager på det sterkeste at Sandum AS ikke overlevde konkursen i Oslo Vei AS, sier daglig leder Trond Båsum. Når mye godt utstyr var til salgs i konkursboet valgte Båsum  Boring å styrke sin virksomhet innen utblokking.

Båsum har overtatt tre rigger i kjølvannet av konkursen. Disse riggene er på 40, 80 og 250 tonn. Den største riggen på 250 tonn er den eneste i sitt slag i Norge, og er en virkelig tungvekter i dobbelt forstand, mener Trond Båsum.

Båsum kan nå blokke alt fra 1” galvaniserte rør og opp til 1000 millimeter. Båsum har selv konstruert en spesialkniv for utblokking av de galvaniserte rørene, og regner med betydelige oppdrag med fornying og erstatning av problemrørene innen norsk VA, som nettopp de galvaniserte rørene er.

Båsum Boring er fra før landets største aktør innen styrt boring i fjell og i etablering av vann- og energibrønner. Selskapet har dermed tre solide arbeidsområder å støtte seg på i et spennende marked, sier Trond Båsum.