Dag Espen Båsum (t.v)og Magnus Kristoffersen betjener standen til Båsum Boring i Haugesund.

Satser på utvidet kontakt vestpå

10.09.14: Båsum Boring AS er blant 71 utstillere og totalt 440 deltakere under årets VA-dagane på Vestlandet i Haugesund. -Dette er den største møteplassen for norsk vannbransje, og her er det viktig at vi stiller opp og forteller hva vi kan tilby, sier avdelingssjef Dag Espen Båsum og nytilsatt anleggsleder Magnus Kristoffersen.

Viktig møteplass
Daglig leder i Driftsassistansen i Hordaland, Tore Andersland, har gjennom et langt liv i norsk VA-bransje opparbeidet et stort kontaktnett. Han kjenner alle aktører og er på fornavn med de fleste. Han har i tillegg mange dyktige medarbeidere rundt seg, og sammen skaper de en helt unik arena. På denne konferansen er det høyt nivå på foredragene.

Under åpningen
av de 11. VA-dagane på Vestlandet var konferansesalen på Rica Maritim Hotell mer enn fullsatt da styreleder i DIHVA, Anton Bøe ønsket velkommen til Haugesund. Som regional driftsassistanse skal vi være et kompetansesenter og drive utadrettet virksomhet ut i kommunene. Vi har en rekke prosjekter som felles prosjekter. Vi er aktiv på driftsoperatørsamlinger og i vannbransjefaget er det viktig at vi tilegner oss kompetanse spesielt gjennom alle rapportene som kommer fra Norsk Vann og fra våre mange dyktige leverandører og entreprenører, understreket Bøe.

Raskt til målet
Vi vil selvsagt gjøre det vi kan for å komme i kontakt med flere kunder også på Vestlandet. Spesielt er det behov for ekspandering av avløpsnettet. Da kan vi bidra med utblokking.  Vannledningsmarkedet er også interessant for oss. Her er det en topografi med mye fjell og vi er gode på «snarveiene» gjennom fjellet. For oss handler det om enklest og best til mål. Når vi borer oss gjennom fjell sikrer vi samtidig en trygg framføring av ledningsnett, understreker Båsum. Han regner med mange gode og konstruktive samtaler med bransjefolk i Haugesund de to dagene VA-dagane varer.

Ledningsnettet står for 90 prosent av verdiene i norsk VA, og Båsum Boring AS er en aktør som vil være med å foreta helt nødvnendig oppgradering av dette nettet, sier Dag Espen Båsum.