God stemning og høyt faglig innhold under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen, for første gang i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology. NoDig entreprenører fikk presentere sine spesialiteter. Fra venstre Øystein Olimb og Svein Rune Myhre fra Olimb, Dag Espen Båsum, fra Båsum Boring, Hendrik Panman fra Kjeldaas og Tor Heggernes fra Pipeliner AS.

Presenterte seg for samlet bransje

22.10.14: Det ble en flying start i det faglige trio-samarbeidet mellom Norsk Vann, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology under fagtrefftreffet på Gardermoen 21-22.oktober.

Avdelingssjef for gjennomboring, fundamentering og utblokking, Dag Espen Båsum, fikk god tid til presentere både firma og Båsums spesialiteter for et lydhørt VA-publikum. 160 fagfolk deltok på fagtreffet, inkludert foredragsholdere, og det var stor interesse for parallell-sesjonen i regi av RIN og SSTT.  RIN tok pulsen på ledningsnettet, mens SSTT konsentrerte seg om tiltaksbehov og metodevalg.

Viktig møteplass
Norsk Vann mener det årlige fagtreffet er vannbransjens viktigste møteplass, og det er ingen tvil om at interessen for treffet økte ved RIN og SSTTs deltakelse med egen parallell-sesjon. Sesjonen samlet halvparten av treffets deltakere, mens de to andre parallellene med tema ledningsnett og vannforskrift samlet den andre halvparten av deltakerne.

Arrangørene lyktes med å skaffe mange og dyktige foredragsholdere, og dermed ble det godt faglig utbytte, mener leder i RIN, Finn Jenssen. Totalt ble det avholdt fem paralleller med aktuelle temaer innen ledningsnett, avløp og slam, og drøyt 50 foredragsholdere bidro til å gi temaene relevant innhold.

Grøftefolket og rådgiverne ikke tilstede
Der arrangørene ikke lyktes i særlig grad var å skaffe deltakere blant operatører som til daglig arbeider ute på anlegg og i grøfta. Med så praktisk rettede temaer burde ledningseiere og entreprenører både oppfordret og gitt ansatte muligheten til faglig oppdatering i regi av det spennende samarbeidstriangelet Norsk Vann, RIN og SSTT. Også rådgivende ingeniører ble etterlyst under fagtreffet. Det var tynt i rekkene fra rådgiverstanden også denne gang.

Entreprenørene Kjeldaas AS, Pipeliner, Olimb Anlegg og Båsum Boring fikk tid til å presentere sine ulike NoDig metoder både for vann og avløp.
Sivilingeniør Odd Lieng fra Norsk Rørsenter og SSTT ledet parallellsesjonen på en god måte, og bidro også med foredrag om tiltaksbehov og metodevalg innen norsk VA.