Anleggsleder Magnus Kristoffersen og daglig leder Trond Båsum hadde et jevnt tilsig av besøkende på sin stand under SSTT-konferansen i Oslo.

Nye kontakter under speedmøter på SSTT

19.05.16: Såkalte speed-møter og Help-desk ble godt mottatt både av konferansedeltakere og utstillere under årets SSTT-samling i Oslo 19.-20.mai.

Såkalte speed-møter og Help-desk ble godt mottatt både av konferansedeltakere og utstillere under årets SSTT-samling i Oslo 19.-20.mai.

For første gang arrangerte Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) såkalte speedmøter som en del av sin årlige NoDig konferanse og Båsum Boring AS var blant utstillerne som hadde glede av dette tiltaket.

-Et meget positivt tiltak, sier anleggsleder Magnus Kristoffersen og daglig leder Trond Båsum, som bemannet Båsum-standen disse to dagene.

Målet med speedmøtene var at de 200 deltakerne på årets konferanse skulle få mer inngående opplysninger av leverandører, rådgivere, entreprenører og andre utstillere. Derfor var det satt av nærmere halvannen time i programmet på første konferansedag for korte møter mellom konferansedeltakere og utstillere. Den enkelte utstiller kunne presentere et selvvalg tema og hadde 10 minutter til disposisjon for hver gruppe. Alle deltakerne ble delt inn i grupper. På signal gikk gruppene videre til neste utstiller og neste foredrag.
-Vi gjør dette for å få til energiske og spennende møte mellom utstillere og konferansedeltakere, sier prosjektleder for årets konferanse  BorghildTeigland Folkedal.

-Jeg var litt spent på dette opplegget, men her har vi kommet i kontakt med svært mange deltakere som har konkrete spørsmål om ulike problemstillinger innenfor våre fagområder.  Som følge av at boring i kombinasjonsmasser ble presentert gjennom en video i plenum ble det noen spørsmål om denne metoden. Videoen ble produsert for Båsum Boring med tanke på SSTT-konferansen av Odd Borgestrand i Borg Medier AS, og ble godt mottatt.

Gratis rådgivning
HelpDesk ble gjennomført som en stand, der konferansedeltakerne møtte et panel bestående av entreprenør, rådgiver og ledningseier med lang fartstid innen NoDig. HelpDesk holdt åpent i alle pauser i tillegg til begynnelsen og slutten av de to konferansedagene. Hver konferansedeltaker, eller personer som dannet en gruppe, kunne få inntil en halv times gratis rådgivning om metoder og prosesser rundt NoDig-metoder. Eksempelvis kunne ledningseiere, rådgivere eller studenter får muligheten til å diskutere konkrete prosjekter med noen av de beste innen NoDig i Norge og Sverige.

Fagpersonene kunne gi råd om de enkelte metodene, egne erfaringer med ulike metoder og generelle råd om anskaffelser, tildelingskriterier og kontraktsbestemmelser. En del deltakere benyttet seg av muligheten i tillegg til å diskutere konkrete problemstillinger og knytte kontakter også på selve utstillingsområdet, forteller Trond Båsum.