Båsum Boring Trøndelag er nå godt i gang med med å sørge for at 50 boliger i Gruvedalen skal stå på trygg grunn.

Nye Svalbardboliger på sikker grunn

Båsum Boring Trøndelag har fått jobben med å sørge for at 50 boliger i Gruvedalen i Longyerbyen skal stå på trygg grunn i rasutsatte områder

Statsbygg er godt i gang med å bygge 100 nye boenheter fordelt på flere tomter i Longyerbyen på Svalbard. Båsum Boring Trøndelag har fått jobben med å sørge for at 50 boliger i Gruvedalen skal stå på trygg grunn i rasutsatte områder.

-For oss er dette et spennende oppdrag, der planleggingsfasen har vært svært viktig med tanke på en god gjennomføring, sier daglig leder i Båsum Boring Trøndelag, Hilde Anita Grandetrø.

Første oppdrag på Svalbard
Det er første gang Båsum Boring har fundamenteringsoppdrag på Svalbard. Totalt skal det bores 2400 meter med såkalte RD-peler. Dette er en boret stålrørspel som er spissbærende mot fjell, og det er første gang selskapet benytter denne type peler. RD-peler kan drives gjennom alle typer jordlag og ned til ønsket dybde. I Longyerbyen drives pelene ned til 9-10 meters dybde, og på en god arbeidsdag har Båsum gjennomført 10 boringer på totalt 90 meter. Totalt skal det etableres 200 peler i det pågående oppdraget, som startet opp i slutten av juni og som vil være fullført i midten av august, forteller Hilde Anita Grandetrø.
Hun innrømmer at hun var spent i forkant av prosjektet, men har nå senket skuldrene siden anleggsleder Arild Rønning kan rapportere om «full kontroll» og framdrift i henhold til tidsplanen.

Utfordrende planprosess
-Egentlig er dette et helt ordinært boreoppdrag for oss. Det er selve lokasjonen og de klimatiske forholdene som er nye. Selve utstyrstransporten tok til sammen to uker. Alt utstyr måtte rengjøres og desinfiseres og fraktes til Tromsø, før utskiping til Longyerbyen. Vi måtte også sørge for et godt utvalg reservedeler for å unngå langvarig driftsstans i tilfelle noe uforutsett skulle oppstå. Planleggingen var kanskje mer utfordrende enn selve gjennomføringen, sier Grandetrø med et smil.
Båsum Boring Trøndelag er godt fornøyd med å ha sikret seg dette oppdraget på Svalbard.

-Fundamentering for bygg er en av våre tjenester. Tomter med vanskelige grunnforhold er ikke lenger noe problem. Dette er en teknikk vi benytter der det er usikker grunn for etablering av bygg. En stålkjerne kan ta opp både strekk og trykklaster og kan benyttes i alle typer byggprosjekter fra store bygg til vanlige bolighus og hytter, der grunnforholdene er utfordrende, sier Grandetrø.

Trygghet mot snøskred
De nye boenhetene skal bestå av 3-,4- og 5-roms leiligheter. Prosjektet skal bidra til å opprettholde bosetningen i Longyearbyen, og sikre at innbyggerne kan bo trygt i rassikkert område, skriver Statsbygg på sine nettsider.. Videre skal prosjektet bygge opp under videre næringsutvikling, samt sikre at statlige etater fortsatt kan ha virke på Svalbard og styrke norsk bosetning, forklarer Statsbygg, som utfører oppdraget på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De 20 første boligene, levert av Skanska Husfabrikken, vil bli skipet ut fra havna i Steinkjær, og vil være innflyttingsklare i 2019.

Slik ser arkitekttegningene for de nye boligene i Gruvedalen. Pelene danner «grunnmur» under boligene. Illustrasjon: RAM Arkitektur