Som daglig leder av Båsum Boring er Hilde Anita Grandetrø opptatt av at stadig flere velger energibrønner som oppvarmingskilde, skriver avisa Sør-Trøndelag. Foto: Audhild Øye.

Når vann blir energi

23.11.10: Avisa Sør-Trøndelag har besøkt Båsum Boring Trøndelag AS på Børsa. Daglig leder Hilde Anita Grandetrø forteller avisas journalist Audhild Øye hva selskapet ønsker å stå for.

Båsum Boring har boret etter energi helt siden starten på 1950-tallet. Nå er det energibrønner som er både framtida og miljøvinneren ved både store og små byggeprosjekt.

Hilde Anita Grandetrø er daglig leder av Båsum Boring i Børsa. Her har de vært etablert i 15 år. Fra det vesle kontoret på Naustmælen styrer hun store prosjekter i Møre og Romsdal, Trøndelag og hele Nord-Norge.

Båsum Boring er størst i landet på å bore vannbrønner og energibrønner, og Grandetrø er ikke i tvil om at energibrønner er framtida.

For store og små
Akkurat nå er de i gang med større brønnparker både i Trondheim og i Molde hvor de ifølge Grandetrø skal bore på et frimerke. Det stiller krav til presisjon og at de som utfører boringa, kan jobben sin. Ellers borer De energibrønner både for store bygg også mindre, private anlegg; som eneboliger og hytter. Ellers borer de vannbrønner for blant annet hytteanlegg og gårdsbruk som ikke har godkjent vann. Det siste store vannprosjektet de har fullført er boring i forbindelse med reservevannforsyninga til Orkdal kommune.

Gledelig overrasket
70 % av brønnene vi borer, er energibrønner, sier Grandetrø, som har jobbet i bedriften i mange år og som synes utviklinga er både spennende og lovende. De første energibrønnene kom på 1970-tallet, men de siste årene har energibrønnene økt i antall.

Vi jobber mye ut mot markedet og forteller om mulighetene som ligger i energibrønner. Mange tror det er fryktelig kostbart. Som regel blir de gledelig overrasket og på sikt blir de i alle fall fornøyde, slår Grandetrø fast.

Mange fordeler
En energibrønn fungerer slik at det bores i fjellet eller grunnen, og det installeres ei bergvarmepumpe som omdanner energien fra fjellet til varme i bygningen..
Fordelene med ei bergvarmepumpe er mange. Gratis fornybar energi da sola varmer opp grunnen. Pumpa har lang levetid og stabil virkningsgrad, uansett utetemperatur. Utedelen er brønnen nede i fjellet, den er nedgravd og evigvarende, mens varmepumpa står i et teknisk rom inne i huset, forklarer Grandetrø.

Behagelig
Vannbåren varme i gulv er ifølge Grandetrø den mest behagelig oppvarmingsmetoden en kan velge. Det gir jevn varme i rommene og kan installeres både i nybygg og ved restaurering og oppussing.

Vi leverer boring og henviser ellers til annen kompetanse for varmepumpe og gulvvarmeanlegg, da vi samarbeider tett med rørleggere og hytte- og husleverandører, sier Grandetrø.

Som størst på boring i landet og med fire avdelinger, to i Krøderen, en i Bærum og en i Børsa sitter de med verdifull kompetanse. Ved å investere i en brønn til 30.000-50.000 kroner og ei bergvarmepumpe til kanskje 50.000 kroner, vil du kunne spare kanskje 15.000 kroner i året. På sikt blir det ei lønnsom og ikke minst ei behagelig investering, mener daglig leder Hilde Anita Grandetrø.