Bildet: -På tide å ta et steg videre med gravefri påkobling til hovedvannledning mener funksjonsleder i Oslo VAV, John Bjørningstad, her i samtale med Dag Espen Båsum under utblokking i Oslo i 2012. (Foto: Odd Borgestrand)

Vil ta NoDig et skritt videre

06.03.14: Det er mulig å gjennomføre gravefri tilkobling av vannledninger fra et hus og ut til en offentlig vannledningen. Med moderne boreteknologi kan dette bli en realitet, men det er fortsatt en vei å gå.

Daglig leder i Båsum Boring AS, Trond Båsum, gir denne kommentaren på bakgrunn av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune sin invitasjon til dialogkonferanse for utvikling av metoder for gravefri tilkobling, fra hus til hovedvannledning. Konferansen avholdes den 18.mars, i Oslo kommune sine lokaler i Strømsveien 102 i Oslo.

Det er stor interessere rundt denne konferansen, bekrefter funksjonsleder Steinar A. Nilo overfor VVS aktuelt. Leverandører og entreprenører fra Norge, Sverige og Danmark har meldt sin ankomst.

Liker utfordringen
For oss i Båsum Boring er dette selvsagt en svært spennende konferanse å delta på, bekrefter Trond Båsum. Han syns det er flott at Steinar Nilo og John Bjørningstad har fått med seg hele Oslo VAV til å utfordre NoDig markedet til å komme opp med løsninger som kan dekke behovet for gravefri tilkobling fra hus til hovedledninger.  Båsum Boring har i betydelig grad vært involvert i fornying av hovedvannledningsnettet i Oslo kommune de siste årene.

Det er snart fire år siden de to veteranene i Oslo VAV, Steinar A. Nilo og John Bjørningstad begynte å snakke om gravefri tilkobling til vannledningene i byen. De mener det er på tide å komme et steg videre innen gravefrie metoder i Skandinavia.

Minst mulig graving
Båsum har stor forståelse for at Oslo kommune vil grave minst mulig. Med utblokking unngår kommunen full oppgraving, men noen groper vil det uansett bli, og påkoblingen fra hver enkelt husstand til en hovedvannledning betyr også oppgraving til påkoblingspunktet.

Temaet ble drøftet på Hallingtreff for tre år siden, og Hallingplast AS har allerede sett på diverse løsninger for avstikker basert på EL sveising. Daglig leder i Hallingplast AS, Steinar Tragethon, bekrefter at bedriften har arbeidet fram en prinsipp-løsning på denne utfordringen.

Vi stiller oss positive til Oslo kommunes innovasjonskonkurranse. Her kan vi benytte vårt gode nettverk mot bransjeaktører både i Norge og nedover i Europa, foruten den interne kompetansen. Det vi alltid er våkne på, er hvilket marked man kan se for seg. Vi vil nok underveis i prosessen sjekke hvilke volum man kan forvente i det norske og internasjonale markedet. Det er liten tvil om at utvikling er utfordrende, men det koster penger og dette må man tjene inn igjen ved produktsalg i ettertid. Dette er en holdning som også Trond Båsum deler.

Oslo kommune
ser store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster i å få tilgang til en løsning som muliggjør gravefri tilkobling av vannledning fra hus til hovedvannledning.

Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører innenfor bransjer som bl.a. vann og avløp, olje og energi, entreprenører, rådgivende ingeniører, teknologibedrifter og universitets- og forskningsmiljøer.

Etter dialogkonferansen vil Oslo VAV invitere til en konkurranse med formål å utvikle løsninger som kan dekke behovet for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning. Vann- og avløpsetaten vil i denne sammenheng bidra økonomisk for å støtte og motivere til innovasjon.