Møtte bransjen på rekordstort Hallingtreff

VA-bransjen kan mye om NoDig-metoder nå. Mye takket være Hallingtreff. Her har vi vært igjen.

Grøftefrie NoDig-metoder er stadig mer etablert og etterspurt. Ikke minst takket være fagkonferansen Hallingtreff. Her har vi igjen møtt kunder og kollegaer i bransjen.

GEILO: Hallingtreff er et tradisjonstungt og velrennomert årlig møtested for fagfolk i vann- og avløpsbransjen. Den andre uken i januar gikk Hallingtreff nummer 26 av stabelen. Denne gangen med over 300 deltakere fra ledningsleiere, rådgivere, entreprenører og leverandører i vann- og avløpsbransjen, pluss et godt knippe foredragsholdere.

Inkludert en håndfull av Hallingplasts egne medarbeidere er det totalt 350 personer til stede på konferansen, flere enn noen gang før.

Utstiller

Vi i Båsum Boring AS har også en lang tradisjon med å møte bransjen på Hallingtreff som utstiller. Så også i år, der våre medarbeidere fikk mange hyggelige møter og gode samtaler med kunder og kollegaer i bransjen.

– Først og fremst er det veldig hyggelig å møte gode venner hos kollegaer og kunder. Det gir også en god mulighet for oss selv til å oppdatere oss faglig. Få andre steder gir en så god mulighet til faglig oppdatering innen VA-bransjen som Hallingtreff, sier Dag Espen Båsum i Båsum Boring AS.

Han og kollegaene Simen Rustad, Simen Andreassen og Terje Bottolfs sugde til seg ny kunnskap i fra foredrag og filmer i konferansesalen, og møtte bransjekollegaer til diskusjoner og spørsmål på standen i gode pauser med utstillingsvandring.

F.v. Terje Bottolfs, Simen Rustad, Simen Andreassen og Dag Espen Båsum. (Foto: Hallingtreff)

F.v. Terje Bottolfs, Simen Rustad, Simen Andreassen og Dag Espen Båsum. (Foto: Hallingtreff)

Mer kunnskap om NoDig

Båsum mener at både kommuner, andre ledningseiere, rådgivere og andre entreprenører har fått en betydelig sterkere kunnskap om NoDig-metoder de senere årene.

– Ja, helt klart. Spørsmål vi får her på standen og henvendelser vi får ellers i hverdagen bærer tydelig preg av det. Folk kan veldig mye mer om NoDig-metoder nå enn bare for få år siden. Hallingtreff har en god del av æren for det, sier Dag Espen Båsum.

Han ser fram til det som tegner til å bli nok et hektisk år for Båsum Boring, med en ordrebok som begynner å fylles opp.

– Vi har fortsatt ledig kapasitet litt utover, men her er det lurt å ta kontakt dersom man vurderer å få utført etablering eller fornyelse av rør med grøftefrie metoder, oppfordrer Båsum.