Operatør Jonas Hansen fra Båsum Boring AS (nærmest) sammen med Borghild T. Folkedal fra Hawle Water Technology og John Bjørningstad, Oslo VAV, nede i et av testrommene for tilkobling av stikkledning til hovedvannledningen. Foto: Odd Borgestrand

Vi vil lykkes med NoDig Challenge

Endelig kan vi i Båsum Boring løfte litt på sløret og gi et innblikk i det spennende utviklings- og forskningsarbeidet vi er en del av. NoDig Challenge, som Oslo VAV tok initiativ til er nå kommet langt i prosjektearbeidet. Etter en testperiode nå i 2017 håper vi å komme i gang med de første test-oppdragene i Oslo i 2018. Det sier avdelingssjef Dag Espen Båsum i Båsum Boring AS.

-Vi har drevet med styrt boring i fjell og boring med stålrør i kombinerte masser i over 40 år. I løpet av disse 40 årene så har skaffet oss mye spennende erfaring, ikke bare i det segmentet vi tilbyr selv, men også i veldig mange av de teknikkene som utføres på boring i dag. Med NoDig Challenge kommer vi et stort skritt videre, og Båsum Boring ønsker å være i tet innen utviklingen av NoDig-faget.
-Vi er med fordi vi ønsker å være en del av innovasjonsmiljøet i NoDig-markedet og vi har stor tro på løsningen som er under utvikling, sier Dag Espen Båsum.

Ny teknikk
Nettopp fordi NoDig Challenge utfordrer til en annen teknikk enn hva som finnes i markedet i dag, er det spennende å være en del av et kreativt og utviklingsorientert team. Samarbeidet med de andre aktørerene oppleves utrolig givende samtidig som det er krevende. Her må alle bidra og strekke seg litt lenger.  Båsum Boring har gått inn i prosjektet først og fremst som rådgiver med lang erfaring innen utblokking og boring.  Her høster vi mye erfaring og vi vil kjenne systemet godt den dagen denne teknikken skal tas i bruk, sier han.

Optimistisk prosjektleder
Den pensjonerte prosjektlederen i Oslo VAV, John Bjørningstad, er full av pågangsmot når han følger opp sin baby innen ledningsteknologi. Svangerskapet har vært langt. Foreløpig er det snakk om en tidsperiode på 15 år, men nå tror han «fødselen» er nær forestående.
-Jeg har aldri vært i tvil om at vi en dag ville få utstyr og metoder for en gravefri fornying også av vannledninger i Oslo.  At jeg nå formelt sett er pensjonist er intet hinder for å følge NoDig Challenge-prosjektet tett på. Jeg har bedre tid til dette nå enn da jeg var i fult arbeid, og jeg håper å være med helt til utviklings- og forskningsprosjektet resulterer i en gravefri hverdag i Oslo kommune, sier Bjørningstad, der vi møter ham på Oslo VAV sitt testfelt på Ås i Akershus.

Testfelt og kompetansesenter
Det er i det samme området det planlegges et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi i regi av blant andre Norsk Vann, Rørinspeksjon Norge og Oslo kommune VAV.
-I prosjektet har vi fire faser, og nå er vi i tredje fase med fullskala-testing. Fase fire er også et test-prosjekt, men da er vi på plass med praktiske oppgaver ute på våre egne anlegg i Oslo. Der håper jeg vi skal være i løpet av 2018. Når vi er fornøyd med resultatene av disse testene er vi klare for å gå i gang i de ulike bydelene i Oslo. Det er mye som venter på oss, slår Bjørningstad fast.

Skifte ut gamle vannrør
-Vi må ikke glemme at dette prosjektet handler om rehabilitering av gamle vannrør. Vi skal skifte ut gamle rør, og da med en gravefri framtid, fortsetter VA-entusiasten.
Han mener det bør være en oppgave for alle ledningseiere å drive forskning innen NoDig.
-Her har vi en viktig oppgave i å gå sammen med andre aktører for å vise vei inn i framtida. Dessverre er det ikke så mange kommuner i Norge som har muligheten til dette. Det er viktig for oss å ha med en entreprenør underveis i prosjektet. Båsum Boring har vært en aktiv bidragsyter, og har også sikret seg et forsprang i forhold til andre NoDig entreprenører på denne metoden å fornye vannledninger.  Metoden skal jo utnyttes kommersielt for at flere kan få tilgang til metode og utstyr. Det er et enormt behov for ledningsfornyelse både her i landet og i andre land. Det er viktig at seriøse aktører for tilgang til en gravefri metode, mener Bjørningstad. Dette er ikke noe Oslo kommune skal ha for seg selv, understreker han.
-Jeg tror vi nå står på hoppkanten og hopper ut i det. Vi må håpe at vi lander dette prosjektet i løpet av noen få år.

Mye mindre graving
-Med denne nye og gravefrie stikkledningstilkoblingen vil NoDig metoden utblokking bli valgt i langt større grad enn konvensjonell graving i framtida. Det mener forretningsutvikler Borghild T. Folkedal i Hawle Water Technoloogy.
Hun slår fast at miljøgevinstene er store. Anleggskostnadene er forventet redusert med minst 40 prosent, og forventet innspart arbeidstid er også anslått til 40 prosent. Det betyr en mer effektiv fornying av ledningsnettet totalt sett. Norsk vannledningsnett er i forfall og fornyingstakten må økes i årene som kommer, sier den erfarne VA-eksperten.
-Med den nye metoden blir det mindre støv og støy.  Trafikkavviklingen blir bedre, og det blir mindre behov for transport av blant annet forurensede gravemasser Det blir også bedre fremkommelighet for publikum i nærmiljøet.
Det vil bli en teknisk utvikling i kjølvannet av en slik satsing, mener Borghild T. Folkedal.
Signalet til bransjen er at vi er flere aktører som ønsker innovasjon, som er villig å dele risiko, og villig å teste ut ny teknologi, slår hun fast.

Begeistret HAWLE
HAWLE er et østerriksk basert familieeid selskap. Det er kjent for utvikling, produksjon og salg av produkter til vannbransjen over hele verden.
-Da vi møtte TECHNI og Båsum Boring i Oslo VAVs NoDig-dialogkonferanse i mars 2014, var vi begeistret over å bli en del av NoDig Challenge. Vi etablerte ei prosjektgruppe umiddelbart og begynte å utarbeide konsepter i samarbeid med våre partnere. Disse har vist seg å være meget vellykket, sier Klaus Prucker, leder for Hawle Water Technology Norge AS.
-Gjennom Hawle Water Technology Norge har HAWLE bidratt til nesten 90 prosent av den totale investeringen for å utvikle den nye innovative løsningen. Vi er av den oppfatning at vi er den eneste aktøren som kunne oppnå de angitte milepælene i NoDig Challenge. Når utviklingen er fullført, vil HAWLE selge løsningen og metoden til det nasjonale og internasjonale markedet. HAWLE eier alle rettigheter til utviklingen, og flere patenter er registrert.

Solid samarbeid
Hawle Water Technology og Oslo kommune står for finansieringen.
-Vi skal utvikle dette sammen, og dette er en inspirerende prosess å være med på. Innovasjon er svært spennende, og dette prosjektet var årsaken til at Borghild T. Folkedal takket ja til en stilling som forretningsutvikler i Hawle etter mange år som sivilingeniør i Asplan Viak i Drammen. Hun er nå også er leder for den norske avdelingen av Scandinavian Society for Trenchless Technology, en forening som nettopp arbeider for en gravefri framtid, og som er involvert i prosjektet.
Det er Hawle Water Technology som har kjøpt alle rettighetene til produktet og metoden som skal benyttes for en gravefri framtid, og som dermed vil stå for salg av systemet både nasjonalt og internasjonalt.

Forskere i Horten
NoDig Challenge ville ikke latt seg realisere uten Hortensfirmaet TECHNI. Dette selskapet ble etablert i 1997 og har siden den gang utviklet seg til å bli en ledende bedrift innen forsknings- og utviklingsrådgivning. I TECHNI jobber de ansatte tett sammen i prosjektgrupper med deloppgaver gående i parallelle løp etter en fast metodikk. Konseptet er å hjelpe kundene gjennom hele utviklingsprosessen fram til ferdig produsert vare.
– Gravefri anboring på vannledninger høres ganske så sært ut for de fleste, men for oss har dette vært nyskapende, visjonært, og krevende.  Men det kan la seg løse. For alle innovatører handler det om å skape noe som er bedre enn det eksisterende. Finne løsninger som fungerer i praksis, og som betyr noe for den aktuelle bransjen.  Ved at vi utnytter en stadig strøm av kunnskap om ny teknologi og kundenes markedsforståelse kan vi sammen ta et stort steg videre, nå altså også i den gravefrie verden. Fordi en «sluttbruker» av dagens systemer, Oslo VAV, var modige nok og innovative nok til å stille skjerpede krav til sluttresultat, utstyr og kostnader for tjenester utløst i deres NoDig Challenge.
Konkurranseelementet i dette tente oss i TECHNI skikkelig, sier CEO i TECHNI AS, Dag Almar Hansen.