Noen ganger er det behov for små størrelser også, og derfor har Båsum gått til innkjøp av en ny Nemek 407 borerigg.

Liten og effektiv gjennomboringsrigg

01.12.12: Båsum har nå gått til anskaffelse av en Nemek gjennomboringsrigg 407 G. Vi har lenge sett behovet for en borerigg som kan benyttes i områder der vi har liten plass til disposisjon, opplyser daglig lederTrond Båsum.

Nemek 407 G er en ny mini gjennomboringsrigg som trenger svært liten plass, og den egner seg spesielt ved fornying av stikkledninger der det ofte er veldig trangt om plassen.

Boreriggen er bare 3 meter lang og 1,3 meter bred. Den kan bore i løsmasser, blandingsmasser og fjell. Maskinen har nylig vært i full drift med fornying av vannledninger Brøttet borettslag i Drammen, og vi er meget godt fornøyd med den nye riggen, sier Trond Båsum.

Han tror denne riggen vil få nok av oppgaver i tiden framover, da behovet spesielt for fornyelse av stikkledninger er stort i Norge.