Dag Espen Båsum, her sammen med John Bjørningstad i Oslo VAV. Utblokking er en av metodene Båsum vil fronte i Haugesund.

Klar for VA-dager i Haugesund

11.08.14: Båsum Boring skal være med på de viktigste VA-konferansene i Norge. De regionale driftsassistanse-dagene rundt om i landet seiler opp som svært viktige møteplasser for VA-bransjen. Den største av dem alle er VA-dagene på Vestlandet, som arrangeres av Driftsassistansen i Hordaland, DIHVA. 11. og 12.september.

Båsum Boring blir èn av totalt 71 utstillere på Rica Maritim Hotell i Haugesund, som er møteplass for tredje år på rad. Det er ventet om lag 300 deltakere og i tillegg har altså71 firmaer meldt seg på med egne stand.  Dag Espen Båsum vil fronte sitt selskap på stand nummer 50, og han håper å se mange kjente og nye ansikter innom standen.

Det er først og fremst gravefrie metoder vi vil promotere. For oss handler det i første rekke om utblokking og gjennomboring i fjell, der vi er markedsledere, sier daglig leder Trond Båsum.

Båsum Boring har nettopp investert i en ny borerigg av typen Comacchio MC 30, som kan kjøre 12 meters borestenger, og dermed øke effektiviteten på boring i fjell og dype brønner. Med den nye investeringen på plass har Båsum nå rigger for alle behov.

Formålet med VA-dagene
på Vestlandet er å skape en solid VA-faglig møteplass for hele VA-bransjen på Vestlandet. En plass der ingeniører, fagarbeidere, planleggere, utførere, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private firmaer skal føle at de bare MÅ være til stede.

Her skal deltakerne få faglig påfyll gjennom interessante seminarer, faglig utveksling med gode kolleger og nyttig informasjon om produkter og nyheter fra et bredt utvalg av utstillere. Og her skal utstillerne få treffe mange av Vestlandets viktigste innkjøpere innen VA, sier en entusiastisk daglig leder i DIHVA, Tore Andersland. DIHVA er et interkommunalt selskap, som eies av 28 kommuner i Hordaland.

Omfattende program
DIHVA og Tore Andersland kan by på et omfattende og faglig sterkt program også i år. På konferansens første dag settes det søkelys på «vannbransjen i dagens og framtidens samfunn». Her skal det handle om ambisjoner og samfunnssikkerhet. Det blir eget foredrag om samhandling fra grøft til kunde i forbindelse med varslingsrutinger. Bransjen setter også fokus på kundebehandling og krav til trygge driftskontrollanlegg, bedre drift og leveringssikkerhet. VA-bransjen er en sårbar bransje, og driftsforstyrrelser uansett årsak kan få store konsekvenser for samfunnet.

Hele programmet kan du lese her: http://dihva.no/va_dagane_vestlandet/va_dagane_2014/