Når operatør Jan Tore Fedje til de grader treffer blink, måtte rådgivende konsulent Arve Hansen i hvert fall spandere en liten dram. Og nå venter hullet bare på å bli fylt med PE-rør. Foto: Arve Hansen.

”Kirurgiske inngrep” i Drammen

08.09.13: Tenk deg at beboerne i 121 leiligheter oppdager at vannledningen har grodd helt igjen etter 40 års bruk. Problemet er at vannledningene, som er på totalt 5000 meter, ligger på tre til fem meters dyp.

Dette er situasjonen for Brøttet Borettslag i Drammen, som ligger vakkert og solrikt til i skogkanten øverst på Åssiden i Drammen, og består av rekkehus-bebyggelse. Hele området ble bygget ut med vei, vann og avløp i en samlet utførelse i perioden 1975 – 1976.

Som en følge av utfordringene i Brøttet er det utviklet en rekke nye produkter som vann- og avløpsbransjen i Norge nå får glede av. Alle aktørene har inngått det som kalles en samspillkontrakt. Dette er en spennende samarbeidsform som bygger på gjensidig tillit mellom aktørene, og som er kostnadseffektiv.

Høyt presisjonsnivå
Det mest spektakulære er boreriggen som Båsum Boring har utviklet. En liten borerigg som sørger for at rørgater gjennom fjell og løsmasser når inn til de ulike boligene med et presisjonsnivå på 1-4 cm.  Her bores det i stjerneform ut fra ei felles grop, og riggen har vist seg meget effektiv. Båsum har investert mer i utstyr enn firmaet har i omsetning på denne jobben, men vet allerede nå at mange står i kø for å bruke samme metode.

Firmaet Hallingplast på Ål i Hallingdal har utviklet et nytt «rør i rør»-system for utvendige vannledninger. Dette er også et indirekte resultat av Brøttet-prosjektet.

Effektiv og liten
Vi har lenge sett behovet for en borerigg som kan benyttes i områder der vi har liten plass til disposisjon, sier avdelingsleder Dag Espen Båsum.

Nemek 407 G er en ny mini gjennomboringsrigg som trenger svært liten plass, og den egner seg spesielt ved fornying av stikkledninger der det ofte er veldig trangt om plassen.
Boreriggen er bare 3 meter lang og 1,3 meter bred. Den kan bore i løsmasser, blandingsmasser og fjell.

Trangt om plassen
I Brøttet Borettslag er det trangt om plassen, og vi ønsket å være smidig i forhold til beboerne i borettslaget.  Boreriggen har fungert helt perfekt til dette formålet. Vi kan gjøre nærmest kirurgiske inngrep i området.  Maksimal lengde med en så liten rigg er 60 meter. Vi kjører vanligvis avstander på 300-500 meter i berg og har styringsenheter som sikrer at vi er dyktige på å treffe både i høyde og sideveis, forteller Dag Espen Båsum.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om samarbeidet mellom ledende vannbransje-aktører i dette spesielle prosjektet.