Innovasjonskonferanse i Trondheim

20.02.16: En samlet vannbransje møtes 1.mars i teknologihovedstaden Trondheim til en ny innovasjonskonferanse. Det er fjerde år på rad konferansen arrangeres og den har rukket å bli en av de viktigste møteplassene for vannbransjen for å se på nye muligheter og løsninger.

Operativ prosjektleder i Smart Water Cluster, Vegard Bj. Saur, mener norsk vannbransje er gode på samhandling, og derfor har den også gode muligheter for å komme et skritt videre i sin teknologiutvikling, sier han.

På Clarion Hotel & Congress i Trondheim møtes representanter for kommunale vann- og avløpsverk, teknologibedrifter, rådgiverselskaper, entreprenør- og håndverksbedrifter, og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Behov, rammer og muligheter
Årets konferansen setter søkelyset på behov, rammer og muligheter for en bransje med store utfordringer.
Når det gjelder behov er det viktig å vurdere teknologiutvikling som løsning for vannbransjens utfordringer.
Temaer om vannbehandling som løsning for oppdrettsbransjen og hvilke muligheter det ligger for norsk vannbransje i klimautfordringer og grønt skifte vil også bli berørt.
For bransjen er det også viktig å bli kjent med hva kommer som «bestilling» fra myndighetene fremover Tanker om fremtidige rammevilkår og krav som grunnlag for innovasjon, er viktig for oss i vannbransjen, sier Vegard Bj. Saur.

Verktøy og muligheter
Et sentralt tema på innovasjonskonferansen er offentlig sektor sin rolle som innkjøper/krevende kunde for å skape muligheter for innovasjon og teknologiutvikling, blant annet gjennom leverandørutviklingsprogrammet.
Samspillet mellom teknologi og industri er også viktig i de ulike innovasjonsprosessene.

Mulighetenes marked
Tradisjonen tro er nettverksbygging en viktig del av konferansen. Her møtes aktører fra hele verdikjeden, og mulighetene for å bygge nye strategiske relasjoner er derfor store mener arrangørene.
Parallelt med mulighetens marked vil det i år bli holdt tre miniseminar:
Fremtidige teknologier i vannbransjen; 20 år på 10 minutter
Terje Berg, Norsk Vann, ser på teknologiske trender som vil prege utviklingsmulighetene de neste tiårene.
Born to Innovate – disruptive muligheter innen vannbransjen
Bård Benum, administrerende direktør Powel

Bredt fagmiljø står bak
Miljødirektoratet og SINTEF inviterer til faglig mingling i Miljødirektoratets lokaler like ved hotellet etter konferansen. Konferansen er et samarbeidsprosjekt med en rekke sentrale aktører i vannbransjen, og nye medarrangører i 2016 er SINTEF og Nasjonalt program for leverandørutvikling.
Arrangører av konferansen er Smart Water Cluster, Norsk Vann, Clean Water Norway,
Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, Forskningsrådet og Vannforsk.
For program og påmelding, se: vanninnovasjon.no