Hallingtreff, viktig og inspirerende for bransjen

Vannbransjen er mer enn bare rør, slo næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fast under årets Hallingtreff på Geilo, der Båsum Boring var synlig representert med egen stand i utstillingsområdet.

Årets treff samlet drøyt 300 deltakere, og det var satt av god tid til samtale med utstillerne, rapporterer  Båsum Borings tre representanter på treffet, anleggsleder Terje Bottolfs, prosjektleder Gunbjørn Kjernaas og avdelingsleder Dag Espen Båsum, (bildet over)

Hallingtreff er en viktig tankesmie for aktørene i norsk vannbransje, og Dag Espen Båsum var spesielt godt fornøyd med at viktige temaer som totalentrepriser og samhandlingskontrakter ble belyst med flere praktiske eksempler.

En del av grunnmuren
Næringsministeren slo fast at vannbransjen er en viktig bransje, og den er en viktig del av grunnmuren i det norske velferdssamfunnet. Samtidig er vannbransjen en del av en større infrastruktur og økosystemet. Bransjen er tett koblet opp mot bygg og anlegg med en rivende utvikling, både teknologisk og gjennom digitalisering.  Derfor er det flott at Hallingtreff er en tenkesmie. Det er helt avgjørende med slike møtepunkter, mente næringsminister Røe Isaksen

-Hallingplast er en eksportbedrift, og da er det viktig med gode konkurransevilkår. Hallingplast eksporterer blant annet til Kina og Angola, og skal bedriften lykkes må vi legge forholdene til rette.

Miljø og klima
En minister kommer ikke utenom å ta med miljø og klima når man er rundt om på kurs og konferanser. Næringsministeren var da også tydelig på at dersom vannbransjen og alle andre bransjer ikke kan være med på det grønne skiftet i norsk økonomi, da har man ikke livets rett i det lokale næringsliv.
Vannbransjen forholder seg til en rekke departementer, offentlige etater og ulike standarder, og næringsministeren inviterte bransjerepresentanter til å ta kontakt.
-Min viktigste jobb er å tilrettelegge for industrivekst. Bruk meg og vårt departement, for vi er der for privat næringsliv, slik at vi fortsatt kan skape trygge og framtidsrettede arbeidsplasser, sa Røe Isaksen.

Utviklingsfond
Næringsministeren ble på direkten utfordret av direktøren i Norsk Vann, Thomas Breen, til å innføre et gebyr på 50 kroner i året fra hver husstand slik at det kan bygges opp et utviklingsfond på 100 millioner for blant annet å investere i vannbransje-relatert eksport. Dansk vannbransje eksporterer for 20 milliarder kroner årlig, mens norsk vannbransje fortsatt ikke er på eksportmarkedet i nevneverdig grad.
Næringsministeren inviterte Norsk Vann-direktøren til å diskutere eksportmuligheter for norsk vannbransje, men et nytt gebyr på 50 kroner falt ikke umiddelbart helt i smak hos Høyre-statsråden.