God stemning på standen til Båsum Boring på Bardøla Hotell under Hallingtreff. Her fikk avdelingssjef Dag Espen Båsum og anleggsleder Magnus Kristoffersen, mange faglige samtaler blant annet med representanter fra Nesodden kommune.

Gravefritt og overvann i fokus på Hallingtreff

Hallingtreff er stedet der vi møter hele spekteret av bransjefolk, og her kan vi diskutere fag og oppleve et unikt fellesskap. Det mener avdelingssjef Dag Espen Båsum og anleggsleder Magnus Kristoffersen, som representerte Båsum Boring under det 18.Hallingtreff i rekken.

16 utstillere var på plass på Bardøla hotell og arrangørene av Hallingtreffet vet å sette pris på utstillerne ved å gi de god plass og samtidig også sette av god tid til utstillingsvandring, Dermed blir det mulig å si mer enn hei og takk for sist. Deltakerne på Hallingtreff er nysgjerrige og ønsker å heve sin kompetanse fra de mange ulike leverandørene.

Vi har virkelig godt utbytte av å delta på Hallingtreff, understreker Dag Espen Båsum og Magnus Kristoffersen. Mye av kontakten med våre kunder skjer over telefon, men her kan vi snakke ansikt til ansikt gjennom to døgn, og det har en stor verdi, mener Kristoffersen.

Den danske sivilingeniøren Erling Holm kjenner godt til skandinavisk NoDig gjennom sitt engasjement i SSTT, og han var en av årets foredragsholdere.

Reise i kreative NoDig løsninger for overvann
Han spurte om det er mulig å koble kreativitet og NoDig? Holm beviste gjennom sitt foredrag at nettopp kreativitet og NoDig er gode synonymer i bransjen.

NoDig metoder kan være alternativ til de stadig større rør i og gjennom våre byer. NoDig metoder kan benyttes for å unngå framtidige oversvømmelser eller forurensninger som følge av uønsket overvann. NoDig utgjør etter Holms oppfatning en positiv verdikjede. Metodene gir mulighet for lokal anvendelse av regnvann, en bedre og mer spennende by, mindre regnvann til avløpsnettet og dermed kan eksisterende rørtverrsnitt holde mål.

Ved å øke bruken av NoDig vil fornyelsen av ledningsnettet skje på en miljøvennlig og energiriktig måte, hevdet Holm.

NoDig paletten
er allsidig, og det er mulig å være kreativ med flere teknikker i et og samme prosjekt. En kommune kan benytte seg av strømpeforing, utblokking, styrt boring, horisontal boring eller tunnelering for å løse de ulike utfordringene.

3D modellering kan være et godt redskap også innen NoDig, der man ser på høydeforskjeller og hvordan man kan arbeide på lag med topografien. Ved å utnytte topografien kan man benytte styrt boring som en effektiv metode. Man kan også bore seg fram til et volum for forsinkelse for å unngå framtidige oversvømmelser. For å arbeide effektivt med dette er det viktig å gjøre seg kjent med lokale reguleringsbestemmelser.

Fra Øvre Eiker kommune ble det rapportert at kommunen ikke lenger bruker innbyggernes kjellere som fordrøyningsbasseng. Utfordringen ble løst gjennom gravefrie metoder.