Generasjonsskifte i Båsum Boring

Etter 51 år i Båsum Boring og de siste 40 årene som daglig leder velger Trond Båsum å gi stafettpinnen videre til junior Dag Espen Båsum. Dermed er det tredje generasjon som fører Norges største aktør innen brønn- og energiboring videre.

42 år gamle Dag Espen Båsum overtok formelt som daglig leder 1.mars. Han startet som operatør i selskapet allerede som 19-åring og jobbet ute i felt i fire år før han tok sin utdannelse ved teknisk fagskole og deretter ingeniørutdannelse ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad. Han kom tilbake til firmaet i 2004 som avdelingsleder, der han har vært innom både gjennomboring, fundamentering og utblokking. Det er dermed en erfaren ingeniør som går inn som leder i det som tidligere var et familie-eid selskap, men som ble kjøpt opp av Veidekkes heleide datterselskap Kynningsrud Fundamentering i november 2017.  Dette selskapet kjøpte da 70 prosent av aksjene i Båsum Boring AS og Båsum Boring Trøndelag AS, mens de resterende 30 prosentene fortsatt eies av Båsum-familien og avdelingsleder Nils Hanstad.

Sikrer kompetanseoverføring

Trond Båsum går i en alder av 67 år om en måneds tid over i rollen som seniorrådgiver før han etter hvert vil gå over i pensjonistenes rekker.

-Det er viktig at han blir med som rådgiver og en viktig støttespiller for meg de nærmeste årene. Det er min far som har bygget opp dette selskapet sammen med sin bror Stein, og det er viktig at vi sikrer oss god kompetanseoverføring i de ulike markedene vi jobber i, sier Dag Espen Båsum i en pressemelding.

Startet med boring etter vann

Mye er skjedd siden bestefar Narve Båsum i 1952 startet med boring etter vann med linstøt boremaskin, som hadde en kapasitet på inntil seks meter pr dag. I alle år siden starten har Båsum Boring skaffet drikkevann til hus og hytter. Dette er fremdeles en viktig del av vår virksomhet.

I dag har selskapet 18 rigger i drift og nødvendig tilleggsutstyr. Dagens fagområder er etablering av energibrønner, vannbrønner, vannforsyningsanlegg, fundamentering, gjennomboring i fjell og løsmasser, frostsikring, og NoDig metoden utblokking.  Båsum Boring var også en medvirkende aktør i det mye omtalte prosjektet NoDig Challenge i samarbeid med Oslo kommune VAV, Hawle Water Technology og teknologiselskapet Techni i Horten.

Stort potensial

Dag Espen Båsum mener det er et stort potensial innen de ulike fagområdene. Fornybar energi er på dagsorden som aldri før. Berggrunnen i Norge inneholder mer energi enn de samlede norske olje- og gassreservene utenfor Norskekysten. Denne energien har hittil vært lite utnyttet i Norge, men nå blir det installert stadig flere varme- og kjøleanlegg basert på underjordisk, klimavennlig og effektiv geoenergi.

Norsk vannbransje sliter med enorme etterslep på ledningsnettet, og her har vi gode alternativer for gravefrie metoder, mener Dag Espen Båsum. Han håper, sammen med sine dyktige medarbeidere, å sørge for fortsatt vekst i et selskap som i dag omsetter for om lag 172 millioner kroner og har et sekstitalls ansatte ved hovedkontoret i Krøderen. Hos søsterselskapet Båsum Boring Trøndelag i Børsa var omsetningen i fjor på 40 millioner, slik at den totale omsetningen for de to selskapene ble på om lag 210 millioner kroner.  

Bredt spekter

Båsum Boring vil fortsatt satse på et bredt spekter av tjenester. -Det er viktig å ha flere bein å stå på når de ulike markedene svinger. Personlig håper jeg på større bruk av totalentrepriser i de markedene vi jobber. Det betyr større utfordringer, men også større forutsigbarhet for oss, sier Dag Espen Båsum. – Når Båsum Boring nå er en del av Kynningsrud Fundamentering og Veidekke, får vi sammen muskler til være med og kjempe om stadig større oppdrag på det norske anleggsmarkedet. Dette er også viktig for å utvikle vår virksomhet videre, sier daglig leder Dag Espen Båsum.