Det er mange medarbeidere rundt om i landet som starter «på gulvet» for så å jobbe seg opp til lederjobber. Det er tilfellet også for Hilde Anita Grandetrø. Foto: Odd Borgestrand

Fronter brønnborere i Trøndelag

-Jeg gjør alt unntatt å bore brønner, og jeg kan ikke tenke meg noen annen jobb. Dette trives jeg med, her har jeg kolleger og familie som står på for at vi skal lykkes.

Hilde Anita Grandetrø er trolig en landets få kvinnelige daglige ledere i et borefirma. I 2017 kan hun markere 20 år i Båsum Boring Trøndelag AS, og hun har motivasjon og vilje til å fortsette, gjerne i 15-20 år til.

Nylig var hun med å sikre tidenes største enkeltkontrakt for Båsum Boring Trøndelag. Selskapet har sikret seg kontrakten på etablering av en brønnpark på 144 brønner for den nye energisentralen som nå etableres på Ørland Hovedflystasjon.  Kontrakten er på 16 millioner kroner, og Hilde Anita Grandetrø legger ikke skjul på at det var en god dag for henne personlig og for firmaet da kontrakten med Forsvarsbygg ble signert.
Brønnparken vil bli etablert i to faser, med 72 brønner i 2016 og ytterligere 72 brønner i 2018
Hver brønn skal etableres med en dybde på 250 meter, dette er dybden som er prosjektert for best mulig utnyttelse av brønnparken, forklarer Hilde Anita Grandetrø.

Vann og energibrønner
Hverdagen for de ni medarbeiderne i Båsum Boring Trøndelag er boring av brønner for vann og energi-opptak i tillegg til noen gjennomboringer i fjell- og kombinasjonsmasser. De største og mest krevende oppdragene innen gjennomboring er det Båsum Boring AS i Krøderen som tar seg av. Dette selskapet ble etablert allerede i 1952, og har en maskinpark som er en del større og tyngre enn det Båsum i Trøndelag har funnet det nødvendig å investere i.
-Selv om vi formelt er to selvstendige selskaper er det felles eiere bak våre selskaper, forteller Hilde Anita, som selv har en liten aksjepost på 10 prosent i eget selskap. Resten av aksjene er det Båsum Eiendom som har kontrollen over.
Aksjeposten har egentlig ikke vært så viktig, men at jeg får være en del av Båsum-konsernet, det er jeg stolt av, sier hun.

Motivasjon og trivsel
Det viktigste for boresjefen i Trøndelag er motivasjon og trivsel.
-Her bor jeg, her trives jeg, – og her er mannen min også min nærmeste medarbeider. Det er jo han som kan brønnboring i praksis. I tillegg er både sønn på heltid og datter på deltid involvert i bedriften, som dermed må betegnes som en familiebedrift, innrømmer hun.
-Det kan oppleves risikabelt at hele familien henter ut sitt levebrød fra samme firma, men samtidig er det også en sterk motivator. Vi skaper vårt eget levebrød, slår Hilde Anita fast.
-Det er de menneskelige ressursene jeg er mest stolt over. Vi har en kjerne som er både dyktige og trofaste i hverdagen, og jeg kan ikke få gitt nok ros til «gutan.» Det er ikke alltid mulig å runde av dagen når klokka slår fire på ettermiddagen. Når vi først er i gang må jobben ofte fullføres. Langs kysten opplever vi også at fergetidene kan styre vår hverdag. Derfor er vi avhengig av fleksible medarbeidere.
Jeg vet at medarbeiderne trives, – selv om det i mange tilfeller er en skikkelig «dritt-jobb». Gutta ute er skitne fra topp til tå når dagen er over, men det er en del av hverdagen. Vi har jo nok av rent vann i dette landet, sier Hilde Anita med et smil.
En typisk jobb for Båsum Trøndelag er etablering av vannforsyning til husstander som ikke er tilknyttet offentlig vannledningsnett og kan være etablering av energibrønner for eneboliger eller brønnparker til private og offentlige bygg.  Selskapet har også mange oppdrag for private næringsbygg.

Startet som kontorhjelp
Det er mange medarbeidere rundt om i landet som starter «på gulvet» for så å jobbe seg opp til lederjobber. Det er tilfellet også for Hilde Anita Grandetrø. Hun ble tilbudt deltidsstilling som kontormedarbeider 22.januar 1997 i 50 prosent stilling som kontormedarbeider. Båsum Boring etablerte seg i Børsa i Sør-Trøndelag i 1995 fordi en trønder hadde hjemlengsel etter noen år ved avdelingen i Krøderen. Det startet med to mann og èn rigg for å betjene det lokale markedet, og Hilde Anita kom inn som kontorhjelp da oppdragsmengden økte.
Selskapet har vokst jevnt og trutt, og etter en turbulent periode overtok Hilde Anita som daglig leder i 2009, med mannen som en viktig ressurs på boresiden.
-Vi er bevisste på at vi ikke skal ta med oss jobben hjem, men jeg benytter muligheten for å bli med mannen min ut på oppdrag når jeg har behov for det. Noen ganger går jeg nok litt i veien, men andre ganger kan jeg være med som en liten håndlanger.  Det er avvekslende, og jeg føler meg også til nytte. Det er viktig for meg som daglig leder å bygge kompetanse gjennom erfaring ute på anlegg. Jeg har lært brønnborerfaget ved nettopp å være med ut på anlegg, forteller Hilde Anita.

Ingen guttejente
Den daglige lederen i Båsum Trøndelag framstår ikke som en guttejente. Her dufter det godt av parfyme.
-Brønnborere fremstår kanskje som litt macho, og det er helt greit for meg. Jeg er så mye guttejente at jeg tåler å bli skitten på fingrene, sier hun.
Dessuten er hun svært fornøyd med å ha Trond Båsum med som styreleder og mentor.
-Jeg bruker Trond så mye jeg kan selv om den fysiske avstanden mellom Krøderen og Børsa er lang. Jeg kan gjerne innrømme at jeg ikke hadde klart å drive dette firmaet uten hans støtte, sier hun.
Mens hun er inne på bekjennelser legger hun også til at jobben noen ganger kan virke tyngende.
-Dersom jeg ikke lykkes i min jobb kan åtte medarbeidere fort stå uten jobb. Men dette trives jeg med. Arbeidsplassen er på en måte blitt min baby. Jeg har gått den beste skolen sammen med Trond Båsum og med mannen min Arild Rønning, slår hun fast
Dermed har også omsetningen økt jevnt og trutt de siste årene. Selskapet har tjent penger, og har brukt pengene på å fornye utstyrsparken. Nå er det investert komplett utstyr for det store oppdraget med boring av 144 brønner for Forsvarsbygg på Ørland Flystasjon.

Veien framover
Hilde Anita er i ferd med å nå middagshøyden. I 2017 er det jubileum både for henne personlig og for 20 års sammenhengende ansiennitet i firmaet.
-Dette er noe jeg håper skal fortsette så lenge som mulig. Her trives jeg og her vil jeg være. Hva annet skulle jeg finne på? sier hun med et stort smil.
–Det er jo dette som er livet mitt, jobben min og friheten min, legger hun til.
-Alt jeg har lært gjennom disse 20 årene kan jeg ikke gjøre nytte av i en annen bransje. Jeg kan det meste om rørdimensjoner på fòringsrør, energiutvinning, geografien fra Dombås til Finnmark og alt det praktiske jeg må forholde meg til innen økonomi og administrasjon. Mitt liv har vært en spennende reise så langt, og dette er en reise jeg gjerne vil fortsette, sier dama som innehar alle stillinger et firma må ha, unntatt stillingsbetegnelsen «brønnborer».
Noen vil nok tro at det kan være utfordrende at fire av ni medarbeidere er i samme familie.
-Det er ingen tvil om at jeg stiller ekstra høye krav til familiemedlemmene, innrømmer Hilde Anita. Det gjelder både mannen, sønnen på 28 og datteren på 25.
Barn, barnebarn, venner, fysisk aktivitet og spennende reiser i vinterhalvåret, til steder uten telefondekning, det er min fritid, sier hun og avslører en forkjærlighet for karibiske øyer.  Det ligger an til mange spennende reiser for Hilde Anita Grandetrø.

Ikke redd for å bli skitten på fingrene, sier Hilde Anita Grandetrø

Ikke redd for å bli skitten på fingrene, sier Hilde Anita Grandetrø. Foto: Odd Borgestrand