Foredragsholdere under SSTT-fagtreffet i Stavanger samlet på ett brett. Fra venstre SSTT-leder Lars Wermskog, Bjørn Zimmer Jacobsen, Stavanger, Rune Hatleberg, Sola, Borghild T. Folkedal, Asplan Viak, Tor Heggernes, Pipeliner AS, Svein Rune Myhre, Olimb Rørfornying AS, Leif Terje Øvernes, IVAR, Dag Espen Båsum, Båsum Boring AS, Hendrik Pannman, Kjeldaas AS og Odd Hummelvoll, IVAR.

Fokus på miljø og gravefri framtid

Den norske arbeidsgruppa i Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) «toppet laget» med noen av landets fremste eksperter på gravefrie metoder da foreningen inviterte til fagtreff i Stavanger. Båsum Boring deltok også på treffet.

Fra entreprenørsiden var Båsum Boring AS representert sammen med Olimb Rørfornying, Pipeliner og Kjeldaas. Fra rådgiversiden var Asplan Viak representert med en av sine eksperter på gravefrie metoder, og både Oslo, Stavanger og Sola kommuner stilte med noen av sine fremste vannbransje-ledere for å øke oppmerksomheten og kunnskapen om målrettet ledningsrenovering.

Fullverdig metode
Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune-Myhre, prosjektleder Hendrik Panman hos Kjeldaas AS, daglig leder Tor Heggernes i Pipeliner AS og Dag Espen Båsum i Båsum Boring AS, var alle åpne på muligheter og begrensninger innenfor ulike NoDig metoder. Det er viktig at vi har møteplasser av denne typen, der vi kan fortelle om de utfordringer vi møter i hverdagen og den teknikken vi er gode på, sier Dag Espen Båsum.  Det er fortsatt mange rundt om i landet som kjenner lite til våre teknikker, og med et femtitalls representanter fra kommuner og vannverk i salen under et fagtreff som dette så når vi helt sikkert også noen som er ferske i faget, mener Båsum.

At konkurrerende entreprenørselskaper velger å være åpne om egne utfordringer er sjelden i anleggsbransjen, men dette viser at NoDig-entreprenørene er opptatt av å formidle metodenes miljømessige og økonomiske fordeler. Det er viktig med åpenhet omkring det som kan betegnes som problemprosjekter. Nettopp gjennom åpenhet kan vi lære av hverandre, og det kommer alle til gode, sier Båsum videre. Båsum Boring har over 60 års erfaring med blant annet gjennomboring, energiboring, fundamentering og utblokking, og har en solid markedsandel innenfor disse segmentene i Norge.

Økt fokus i Rogaland
Stavangerregionen har ikke vært den mest aktive innen gravefrie metoder, og det var en av grunnene til at den norske arbeidsgruppa i SSTT mente det nå var på høy tid med et fagtreff i denne regionen. Når et femtitalls fagpersoner fra en rekke kommuner og vannverk i Rogaland deltok på fagtreffet må det betegnes som en suksess for SSTT som hovedarrangør, sammen med Stavanger kommune og IVAR (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon, som totalt dekker 13 Rogalandskommuner). 

Utadrettet
SSTT Norge skal bli mer utadrettet, uttalte lederen for foreningen, Lars Wermskog, under foreningens årsmøte i Malmø i slutten av april.  Denne gang var det kort vei fra ord til handling. Fagtreffet i Stavanger må nærmest betegnes som en «misjonsreise» for gravefrie metoder. SSTT-lederen legger ikke skjul på at foreningen vil ha flere aktører med på laget for en miljøvennlig og god ledningsfornyelse. Vi blir aldri gode nok på ekstern informasjon om NoDig metoder, men fagtreff der vi møter bransjefolk som daglig står i utfordringer med å fornye ledningsnettet er uhyre viktig for hele bransjen, mener Wermskog.

Fornyelse og miljø
Sivilingeniør Borghild T. Folkedal i Asplan Viak i Drammen er en ivrig tilhenger av gravefrie metoder, og under fagtreffet argumenterte hun sterkt for de ulike metodene ut fra egne og andres erfaringer. Det er mange prosjekter som blir graveprosjekter uten at NoDig-metoder overhode blir vurdert. Slik kan vi ikke ha det. Naboloven sier at dersom man påfører noen en unødig ulempe så er dette å betrakte som ulovlig.

Ethvert graveinngrep må vurderes nøye før anleggsutførelse. NoDig metoder er et viktig og riktig alternativ i svært mange tilfeller, mente Folkedal. Hun viste til et prosjekt på Hamar der det ble registrert 87 prosent lavere CO2 utslipp sammenlignet med graving. Prosjektprisen ble 45 prosent lavere enn pristilbud på konvensjonell graving og anleggstiden ble halvert. Hennes konklusjon er at framtida i norsk vannbransje i langt større grad må bli gravefri, og Folkedal fikk sterk støtte fra samtlige foredragsholdere i Stavanger.