På plass på VVS Dagene: Dag Espen Båsum, med ansvar for gjennomboring, fundamentering og utblokking, daglig leder Trond Båsum og avdelingsleder for Oslo-kontoret, John Ihlen, samt en bore-interessert messedeltaker.

Fokus på kjerneområder på Lillestrøm

20.10.10: VVS-dagene, FDV – dagene og Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2010 er i gang på Lillestrøm. Kort tid etter åpning var parkeringsplassen ved Norges Varemesser allerede fylt opp. Ubekreftede tall går ut på at om lag 4.000 fagpersoner i ulike yrker var innom messene på åpningsdagen. Båsum Boring AS er tilstede med stor stand i hall D.

Båsum Boring fokuserer på alle sine kjerneområder under messedagene på Lillestørm. Det vil si  boring for varme og kjøling, horisontalboring, fundamentering, spesialboringer og distribusjon av etanolbasert frostvæske.

Daglig leder Trond Båsum mener det er viktig for et firma som vil være ledende innen boring og gravefrie metoder å delta på faglige messer av denne typen.

Med vår lange erfaring innen store og små anlegg for vannbrønner/vannforsyningsanlegg – energiboring/komplette energilagre i fjell, gjennomboring/mikrotunnelling for VA ledninger – og utblokking/rehabilitering av rør har vi mye å fortelle potensielle kunder, mener Båsum.

Håper på 15.000 besøkende
Arrangørene av de tre fagmessene håper på minst 15.000 besøkende fram til fredag ettermiddag. Om lag 5.500 har forhåndsregistrert seg som besøkende på fagmessene, men erfaringen tilsier at svært mange registrerer seg ved ankomst Lillestrøm, og det blir flere deltakere jo nærmere man kommer helga. Fredagen er alltid den beste besøksdagen.

Det har vært en del turbulens rundt årets messer på grunn av kostnadsnivået. Flere store aktører innen VVS-bransjen mener totalprisen for deltakelse er alt for høy, mens andre mener at messene er den viktigste møteplassen i Norge. Messene arrangeres annethvert år, og også i år er det en diskusjon om man skal la det gå tre år mellom hver messe.