Båsum Boring AS har fått nye nettsider og de som ikke har anledning til en faglig prat under Miljø & Teknikk på Fornebu kan finne mye nyttig fagstoff på våre nettsider, sier anleggsleder Magnus Kristoffersen (t.v) og daglig leder i Båsum Boring AS, Trond Båsum.

Energi og boring på Telenor Arena

-Det er på arrangementer som Teknikk & Milljø vi må vise oss fram. Her knytter vi kontakter og gjør kommunalteknikere og andre i norsk infrastruktur oppmerksom på hvilke fagområder vi som firma kan bidra med.

Daglig leder i Båsum Boring AS, Trond Båsum og anleggsleder Magnus Kristoffersen var godt fornøyd med den kundekontakten de oppnådde allerede under første dag av den kommunaltekniske messa på Telenor Arena på Fornebu.

Treffer bransjefolkene
-På denne messa treffer vi først og fremst kommunalt ansatte og en god del konsulenter. Konsulentene har vist ekstra stor interesse for kommunalteknisk gjennomboring, og det syns vi er oppløftende. Vi trenger flere konsulenter på banen i forbindelse med ulike prosjekter, sier anleggsleder Magnus Kristoffersen.
De fleste som deltar på denne messa stiller konkrete og gode spørsmål.  Vi har fått noen utfordringer som kommuner gjerne vil ha oss med på. Noen av prosjektene er så spenstige at vi ikke kan love at teknologien innfrir, men det er mye spennende på gang, og det vil vi gjerne være med på, sier Trond Båsum.

Energibrønner
-Vi ser at det er enorme muligheter også innen energibrønner. Her er det mye upløyd mark. Energibrønnen kan sammenlignes med en utømmelig oljekilde der man pumper opp miljøvennlig energi under store offentlige bygg eller private boliger.  Det er utrolig mye energi som ligger urørt i berggrunnen rundt om i hele landet. Faktisk er det mer energi i berggrunnen enn det er i hele Nordsjøen. Det er på tide at det offentlige Norge også tar i bruk denne enorme ressursen, sier en engasjert Trond Båsum.

Utblokking
Utblokking er også et viktig arbeidsområde for Båsum.
-Her er det store muligheter for kommuner som ønsker å skifte ut gamle rør på en effektiv måte. Her kan vi fortelle at metoden er en rask, miljøvennlig og smidig metode, slik at det ytre miljøet får minimale belastninger. Dette er den eneste renoveringsmetoden der man kan oppdimensjonere eksisterende ledning og samtidig få et helt nytt rør, forklarer Båsum.

Ny nettside
I det stille har Båsum Boring nå også fått en helt ny nettside som ble presentert for første gang, og Båsum-representantene håper mange vil finne nyttig og relevant informasjon om de ulike fagområdene også her. Sida vil bli jevnlig oppdatert og vil være et nyttig redskap for å nå ut med informasjon blant annet om energiboring, gjennomboring og utblokking.

Miljø & Teknikk
Det er ventet om lag 6.000 deltakere på årets kommunaltekniske messe. Dagens hovedprogram handlet om vann som verdens viktigste ressurs. Som bransje har norsk vannbransjen et investeringsbehov på 500 milliarder fram til 2030, og
da må vi tenke bærekraftige og nye teknologiske løsninger, understreket møteleder Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann.
Seniorforsker i SINTEF Byggforsk, og styreleder i Vannforsk i Norge, Hermann Helness, understreket at vann er like uunnværlig som energi.
-Det er ingen alternativer til vann. Det er økt fokus på vann som ressurs fordi vi har en enorm befolkningsøkning, urbanisering, klima- og miljøbelastning, sa han.
Lekkasjer i drikkevannsforsyningen, oppgradering av avløpsnettet for å møte utslippskravene, integrert vannforvaltning, fokus på overvannshåndtering, redusert ressursforbruk, gjenvinning og resirkulering var viktige stikkord som Helness trakk fram i sitt foredrag.