Den miljøvennlige energikilden

29.08.14: Energibrønnen kan sammenlignes med en kilde der man pumper opp miljøvennlig energi under hele husets levetid.

En energibrønn med tilhørende rørsystem har en levetid på mer enn 100 år. Den blir derfor en betydningsfull investering for boligens økonomi for svært lang tid framover.

Energibrønnen kan sammenlignes med en utømmelig oljekilde der man pumper opp miljøvennlig energi under hele husets levetid.

Flere generasjoners varmepumper vil kunne utnytte èn og samme energibrønn. Det er derfor svært viktig at brønnetableringen blir utført profesjonelt og etter gjeldene regler og forskrifter.

Les mer og se hele illustrasjonen her:

http://www.basum.no/standard-energibronn-med-lukket-system/