Båsum Boring AS gjennomfører en rekke større og mindre boreoppdrag over hele landet, og nye medarbeidere vil få spennende oppgaver sammen med dyktige kolleger, lover daglig leder Trond Båsum. (Illustrasjonsfoto)

To spennende stillinger ledig hos Båsum

Båsum Boring AS har nå to ledige stillinger i selskapet. Her søkes det etter både prosjektleder og kalkulatør. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse for begge stillingene. 

Prosjektlederen bør være en person med lyst og erfaring fra anbudsarbeid innen bygge- og/eller anleggsprosjekter ved hovedkontoret ved Krøderen.
Daglig leder i Båsum Boring AS, Trond Båsum, forklarer at hovedoppgavene som prosjektleder er selvstendig ledelse og styring av prosjekter. Det innebærer, planlegging, innkjøp, prosjektstyring av egne ressurser, maskiner og mannskap, kontrahering og oppfølging av underentreprenører, KS/HMS, fremdrift og økonomisk oppfølging.

Som kalkulatør søker vi en person
med lyst og erfaring fra anbudsarbeid innen bygge- og/eller anleggsprosjekter. Arbeidssted også for denne stillingen blir ved vårt kontor ved Krøderen, forteller Trond Båsum.
Hovedoppgavene for den nye kalkulatøren blir blant annet utarbeidelse av anbud, innhenting av priser på diverse materiell og vurdering av disse, kontrahering og oppfølging av kontrakter, økonomisk oppfølging og dessuten markedsarbeid og kundekontakt.

For begge stillingene er det ønskelig med snarlig tiltredelse, og Båsum Boring AS, som ble etablert i 1952 er i dag eiet med 70 prosent av Kynningsrud Fundamentering AS som er ledende innen fundamentering i Norge og som igjen eies 100 prosent av Veidekke ASA.

Her finner du full utlysningstekst for de to stillingene:

Annonse prosjektleder V2 131118
Annonse kalkulatør V2 131118